Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2014

Internationella trender i skolan

Det saknas kunskaper om hur internationella trender påverkar nationella utbildningssystem och även om hur en enskild nation kan ge upphov till internationellt spridda ideal. Den bristen ska professor Christian Lundahl vid Örebro universitet råda bot på med hjälp av ett anslag på 7,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, VR.

Jämförelser mellan olika utbildningssystem är ingen ny företeelse, Pisa har haft många föregångare. Redan i mitten av 1800-talet gjordes internationella jämförelser och Sverige har sedan slutet av 1800-talet under långa perioder betraktats som ledande i utbildningsfrågor.

Syftet med projektet är att undersöka hur internationella jämförelser uppstått, vad man jämfört, hur jämförelserna använts och vad de fått för konsekvenser. Tidigare beskrivningar har systematiskt bortsett från hur resor, utställningar, konferenser och internationellt forskningsutbyte skapat flöden av idéer och jämförelser. Den utbildningshistoriska forskningen har i stället traditionellt sett utvecklingen av skolsystem som en process inom nationen och förvaltad av staten.

Sverige speciellt
Sverige har en särskild plats i den här historien och projektet ska beskriva utvecklingen med Sverige som modell för hur moderna utbildningssystem utvecklats i en konstant tvåvägskommunikation med omvärlden.

Projektet ska bidra till att fylla utbildningsteoretiska luckor och även ge ett bidrag till den allmänna debatten om skolan, som inte minst handlat om olika internationella jämförelser.

Vid sidan av professor Christian Lundahl vid Örebro universitet ingår också Joakim Landahl vid Stockholms universitet samt Martin Lawn och Sotiria Grek vid University of Edinburgh i projektet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera