Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2014

Utlysning för ABM-sektorn

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser ett anslag för att utveckla forskning och forskningsmöjligheter på samlingar inom svenska arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn).

Utlysningen, Samlingarna och forskningen, är fortsättningen på en utlysning 2006 då RJ och Kungl. Vitterhetsakademien finansierade 17 femåriga forskartjänster via ett ABM postdok-program. Enligt en utvärdering som genomfördes 2012 har utlysningen bidragit till att flertalet inom ABM-sektorn har byggt upp forskningsavdelningar samt skapat policydokument och rådgivande organ för forskningsfrågor. De deltagande forskarna har dessutom åstadkommit omfattande, nya forskningsresultat.

Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskningen vid universitet och högskolor. Avsikten är att stödja olika typer av insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen likväl som att förmedla kunskap vidare till allmänheten.

De sökande ges full frihet att självständigt bestämma inriktning på och utformning av sina projekt, allt från empiriska undersökningar till undersökningar orienterade mot ABM-sektorns metafrågor.

Finansiärerna planerar att göra två utlysningar inom denna gemensamma satsning, i februari 2015 och under 2016.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera