Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2014

Studie om svenskars attityder till legalisering av cannabis

En ny undersökning om svenskars attityder till legalisering av cannabis visar att argument för en ny cannabispolicy kommer från olika ideologiska ståndpunkter. Studien är gjord vid Stockholms universitet och är baserad på diskussioner på internet.

Internationellt finns ett växande intresse för cannabislegalisering. Under de senaste åren har till exempel flera delstater i USA röstat igenom en legalisering av cannabis. Josefin Månsson som är doktorand vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet har studerat svenskars attityder till legalisering av cannabis.

– Jag har följt internetdiskussioner om legalisering av cannabis i Sverige. En intressant aspekt är att de som är emot den nuvarande narkotikapolitiken har väldigt olika utgångspunkter ideologiskt sett men de landar i samma slutsats att legalisering eller avkriminalisering är eftersträvansvärt. Argumenten knyter an till breda politiska frågor såsom social rättvisa, individens frihet och ökad välfärd, säger Josefin Månsson.

– De diskussioner om legalisering och avkriminalisering av cannabis som förs i Sverige tycks vara inspirerade av liberala argument som knyter an till individens frihet, men de är även tydligt förankrade i ett mer välfärdsinriktat tänkande med förslag på statlig inblandning via institutioner som till exempel Systembolaget, säger Josefin Månsson.

Syftet med studien är att identifiera hur argument för en alternativ svensk cannabispolicy ser ut i diskussioner på internet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera