Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2014

Användarmedverkan ger bättre e-tjänster

E-tjänster används allt mer av offentliga myndigheter för att kommunicera med invånare och företag. Om invånare och företag själva får vara med i processen att ta fram e-tjänster ökar chanserna att de upplevs som bättre och enklare att använda, menar Jesper Holgersson, som doktorerar vid Högskolan i Skövde i slutet av november.

– Offentliga myndigheter skulle ha mycket att vinna på att i högre grad inkludera användare vid utvecklingen av e-tjänster. Befintlig forskning inom området indikerar att ju högre graden av användarmedverkan är, desto mer sannolikt är det att slutresultatet blir bra, säger Jesper Holgersson, adjunkt och doktorand i informationssystemsutveckling vid Högskolan i Skövde.

Ett generellt problem med de e-tjänster som utvecklas av offentliga myndigheter idag är att de ofta baseras på interna behov istället för att fokusera på slutanvändarna av e-tjänsterna, det vill säga invånare och företag. Detta resulterar ofta i att de tänkta användarna inte ser något värde i att använda de e-tjänster som erbjuds av offentliga myndigheter och man får en produkt med låg användarfrekvens.

– I min forskning har jag intervjuat både privatpersoner och företag och det visade sig finnas ett relativt stort engagemang hos dessa att bidra till förbättring av e-tjänster, säger Jesper Holgersson.

Jesper Holgerssons doktorsavhandling riktar sig till offentliga myndigheter och ger konkreta förslag på vägledning vid utveckling av e-tjänster för invånare och företag. Förslagen visar på hur olika varianter av användarmedverkan kan användas och i vilka situationer en viss variant är att föredra framför en annan.

– Nästa steg för min forskning, som jag söker medel för just nu tillsammans med två kollegor, är att arbeta interaktivt med Skövde kommun med användarmedverkan för att ta fram så kallade ”personas” – en slags exempelmedborgare som man tar fram genom intervjuer och som representerar olika målgrupper och segment. Man skapar helt enkelt olika personas som kan kombineras beroende på vad som ska utvecklas, säger Jesper Holgersson.

FAKTA
Doktorsavhandlingens titel: User participation in public e-service development – Guidelines for including external users. Tid och plats för avläggande av doktorsexamen: 2014-11-23, 13:15-16:00, Högskolan i Skövde. Fakultetsopponent: Leif Skiftenes Flak, Associate Professor of Information Systems, University of Agder. Publicering: http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A760905&dswid=-4826

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera