Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2014

Immunologiska fynd ger möjlig behandling vid hjärtkärlsjukdom

I en studie från Karolinska Institutet presenteras en ny immunologisk mekanism för åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom. Studien publiceras i tidskriften Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology och visar även på en möjlig inflammationshämmande behandlingsform för dessa sjukdomar.

Åderförkalkning (ateroskleros) är en inflammatorisk process där fetter i form av så kallade LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”) lagras i blodkärlsväggen. Aktivering av immunsystemet i form av bland annat T-celler är av stor betydelse, inte minst för att plack som är typiska för åderförkalkningen ska brista, vilket är en viktig orsak till hjärtinfarkt och stroke.

LDL tas bara upp i kärlväggen efter förändring (modifiering) där oxidation är en trolig bakomliggande orsak. Även enzymer som finns i kärlväggen kan förändra LDL så att det blir inflammatoriskt. De flesta grundvetenskapliga studier i fältet utgår från musmodeller med genetiska förändringar, eftersom vanliga möss inte får åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom.

Tillsammans med sin forskargrupp har Johan Frostegård, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet samt överläkare på Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, studerat inflammation och immunreaktioner vid åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom genom att använda celler från plack och blod från patienter med hjärt-kärlsjukdom. Forskarna har sett att fetter (fosfolipider) i modiferat LDL tycks vara en viktig orsak.

Forskargruppen visar att LDL som modifierats av enzymer i kärlväggen kan aktivera så kallade dendritceller, som i sin tur spelar en central roll vid aktivering av T-celler. Icke modifierat, vanligt LDL hade däremot ingen effekt på dessa celler i den aktuella studien. Forskningen visar även en tänkbar mekanism, nämligen att stressproteiner (eng. heat shock proteins) uttrycks vilket är avgörande när modifierat LDL aktiverar dendritceller och T-celler. Ytterligare ett resultat är att ett plasmaprotein kallat Annexin A5 påverkar immunreaktionerna mot modifierat LDL vilket ger enskyddande effekt.

– Att kunna studera inflammationsprocessen och immunreaktioner direkt i celler från människor med hjärt-kärlsjukdomar har gett oss unika möjligheter att upptäcka orsaker och nya mekanismer bakom sjukdomsutveckling. Vi visar att modifierat LDL kan spela en central roll och att stressproteiner har stor betydelse vid immunreaktionen, säger Johan Frostegård.

Med de nya resultaten hoppas Johan Frostegård och hans medarbetare att de ska kunna hitta en strategi för att motverka den inflammatoriska processen.

– Vi har nu påvisat att Annexin 5 är en möjlig terapeutisk kandidat som motverkar inflammation och stöder immunförsvaret på ett positivt sätt. Vi hoppas kunna utveckla detta protein till en ny typ av inflammationshämmande behandling mot åderförkalkningssjukdomar, säger han.

Studien har finansierats med anslag från bland annat Torsten Söderbergs stiftelse, Vinnova, EU och RMR. Forskarna har tillsammans med europeiska partners sökt ett större EU-anslag för att finansiera fortsatta grundforskningsstudier och även behandlingsstudier hos patienter med hjärt-kärlsjukdom, som stöds av flera patent.

Publikation: “Induction of dendritic cell-mediated T cell activation by modified but not native LDL in humans and inhibition by Annexin A5: involvement of heat shock proteins”, Liu A, Ming J, Fiskesund R, Ninio E, Karabina S, Bergmark C, Frostegård AG and Frostegård J, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, November 13th, 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera