Tema

Kartläggning av diarrébakteriers spridning viktigt för nytt vaccin

Varje år dör hundratusentals av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. I en studie som publiceras i Nature Genetics har svenska forskare kartlagt hur ETEC-bakteriens stammar sprids över världen. Studien ger viktig kunskap om hur sjukdomsframkallande bakterier uppstår, vilket på sikt har betydelse för det svenska diarrévaccin som är under utveckling.

Så kallade enterotoxin-bildande Escherichia coli-bakterier, förkortat som ETEC, orsakar varje år omkring 400 miljoner diarréfall och 400 000 dödsfall i världens låg- och medelinkomstländer. Framförallt drabbas barn under fem år.

ETEC-bakterier är också orsaken till att nästan varannan resenär som reser i dessa områden drabbas av diarré.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är världsledande inom forskning på ETEC. Nu har Göteborgsforskarna tillsammans med kollegor från bland annat Wellcome Trust Sanger Institute i Storbritannien, Karolinska Institutet och universitet i Japan, Tyskland och USA gjort ett viktigt genombrott.

I en studie som publiceras i Nature Genetics visar Göteborgsforskarna med hjälp av omfattande DNA-analyser hur ETEC-bakteriens genetiska sammansättning ser ut – en analys som också gör det möjligt att kartlägga hur bakterien sprider sig.

– Vi kan se att enskilda farliga ETEC-stammar har uppstått ur en enda bakterie som sedan delat sig och spridits över hela världen. Det kan låta som dåliga nyheter, men det innebär att det vaccin vi utvecklar, och som baseras på de vanligaste förekommande bakterietyperna, också kommer att kunna ha en global nytta, säger Astrid von Mentzer, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Göteborgs universitet har idag världens största samling av ETEC-bakteriestammar, med över 3500 stammar från hela världen. I den aktuella studien har forskarna fokuserat på totalt 362 stammar som isolerats hos barn, vuxna och resenärer som de senaste 30 åren drabbats av diarré i Afrika, Asien, Latin- och Sydamerika.

– Analysen visar att barn, vuxna och resenärer i samma utsträckning drabbas av diarré orsakad av olika typer av ETEC-stammar. Det tyder på att vaccinet kan komma att fungera för samtliga patientgrupper, säger Astrid von Mentzer.

Forskarna kan i studien också visa att några av de identifierade ETEC-grupperna uppkommit så tidigt som för 174 år sedan.

Den nya kunskapen om ETEC-bakteriens genetiska komposition och hur bakterien sprider sig innebär enligt Astrid von Mentzer ännu ett steg närmare målet att minska förekomsten av diarrésjukdomar globalt.

Artikeln Identification of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)
clades with long-term global distribution publiceras i Nature Genetics
den 10 november.

FAKTA
Forskningsprojektet är ett framgångsrikt samarbete mellan GU och Wellcome Trust Sanger Institutet i Cambridge, UK, som är världsledande inom sekvensering.

Kartläggning av diarrébakteriers spridning viktigt för nytt vaccin

 lästid ~ 2 min