Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2014

Varningssignaler för njursjukdom hittade hos tonåringar

En enkel hälsokontroll kan redan under tonåren förutsäga om en person kommer att drabbas av njursvikt senare i livet. Det skriver forskare vid Örebro universitet i en artikel publicerad i Amercian Journal of Kidney Diseases i dag.

Högt blodtryck, övervikt, en pågående låggradig inflammation och förekomsten av protein i urinen hos i övrigt friska tonåringar har visat sig vara oberoende varningssignaler för att en person riskerar att drabbas av svår njursjukdom senare i livet.

– Vi var förvånade över hur stor risken att drabbas var, speciellt för människor som utan känd anledning har protein i urinen i tonåren, säger Per-Ola Sundin, forskare vid Örebro universitet och läkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Det visar att njurarna redan är påverkade trots att tonåringarna inte kommer att få några märkbara symtom på många år.

Studien är baserad på den hälsokontroll som alla unga män genomgick inför den obligatoriska militärtjänstgöringen på 1970-talet. Majoriteten av dessa var 18 eller 19 år gamla och forskarna har följt dem under upp till 40 års tid. Vid 58 års ålder hade 534 män utvecklat svår njursvikt med behov av dialysbehandling eller njurtransplantation. Dessa jämfördes med 5127 män som inte utvecklat sjukdomen.

Förekomsten av protein i urinen i tonåren var förknippat med en sju gånger högre risk att drabbas av svår njursjukdom. Med en förhöjd sänka, som tyder på att det pågår en låggradig inflammation i kroppen, var risken att drabbas av njursvikt dubbelt så stor. För högt blodtryck, definierat som 160/100 eller högre, innebar en fyrfaldigt ökad risk medan ett BMI över 30 ökade risken 3,5 gång.

Även om studien har begränsats till svenska män anser forskarna att resultaten gäller så väl kvinnor som män från andra industrialiserade länder. Per-Ola Sundin betonar att studien visar hur viktigt det är att ha ett livslångt  perspektiv för att förstå hur risken för att utveckla svår njursjukdom byggs upp.

– Resultaten visar på en möjlighet att förebygga kronisk njursvikt genom tidiga kontroller. Patienter som utan anledning har protein i urinen bör följas upp av läkare, säger Per-Ola Sundin.

– Dessutom är det aldrig för tidigt att ta itu med övervikt eller högt blodtryck eftersom det är mycket svårare att ändra livsstil senare i livet. Hur du lever under tonåren får konsekvenser för din hälsa senare i livet.

Studien finansierades av Örebro universitet och UK Economic and Social Research Council.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera