Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2014

Utvecklingsländer gisslan i utbildningsmässig globalisering

Genomförandet av student-centrerat lärande vid Eduardo Mondlane University, det största och äldsta universitetet i Mozambique, hänger på tillgänglighet till bra utbildningsinfrastruktur, utvecklande av personella resurser och en mindre hierarkisk kommunikation vid universitetet.

Studien är gjord av Marta Mendonça som presenterar sin avhandling vid Umeå universitet.

– Eduardo Mondlane University, UEM, är ett exempel på hur universitet i utvecklingsländer ofta tvingas genomföra nya lärsystem som villkor för finansiellt bistånd från väst. Vad som händer är att de ofta upptäcker sig vara gisslan i en utbildningsmässig globalisering, säger Marta Mendonça, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet. De känner sig tvungna att implementera något de egentligen inte känner till.

Hennes intervjuer med lärare och studenter vid UEM visar att lärarna inte känner att de äger den pedagogiska reformen. Spänningar och konflikter visade sig när det gäller genomförandet av student-centrerat lärande. Studenterna är oklara över sin roll i lärprocessen och uppvisar brist på kunskap om värdet av det nya pedagogiska arbetssättet. Dessutom visar klassrumsobservationer att faktorer som många studenter i klassrummet, svag infrastruktur, traditionellt hierarkisk kommunikation och otillräckliga utbildningsresurser hindrar den pedagogiska  förändringen.

Student-centrerat lärande lägger ansvaret för lärandet mer i händerna på studenterna själva. Arbetssättet involverar studenterna mer i beslutsprocesser och de lär sig genom att göra, snarare än att bara lyssna och utföra meningslösa aktiviteter som inte har med deras egen verklighet att göra.

– I student-centrerat lärande förs inte kunskap över, utan konstrueras i studenternas medvetenden i en aktiv process, som ett resultat av personliga erfarenheter och tolkning av kunskap, och också genom aktivt samarbete mellan lärare och studenter och studenter emellan, säger Marta Mendonça. Sociokulturella och materiella förhållanden är avgörande för genomförandet av den pedagogiska reformen.

I dag utmanar internationella bidragsgivare utvecklingsländer att anamma student-centrerat lärarande i sina läroplaner i utbyte mot finansiering av utbildningssystemet. Marta Mendonça visar i sin avhandling att det kan vara problematiskt.

– Till exempel visar forskning om student-centrerat lärande söder om Sahara att genomförandet sker med liten hänsyn till vilka resurser som finns tillgängliga, säger hon.

Länk till avhandlingen

FAKTA
Om disputationen: Torsdag den 30 oktober försvarar Marta Mendonça, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Developing Teaching and Learning in Mozambican Higher Education: A Study of the Pedagogical Development Process at Eduardo Mondlane University. svensk titel: Att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique – En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet. Disputationen äger rum kl 10.00 i N410 Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor emeritus Staf Callewaert, University of Copenhagen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera