Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Tryckande sol ger hälsoproblem bland sockerrörsarbetare

Hårt arbete under en het sol orsakar hälsoproblem för sockerrörsarbetare i Costa Rica, exempelvis i form av huvudvärk, illamående och njurpåverkan. Förekomsten av besvär förväntas dessutom öka i takt med de pågående klimatförändringarna, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Hårt arbete i solhettan i tropiska länder orsakar ofta undervätskning, dehydrering, och negativa hälsoeffekter. Enligt de studier som Jennifer Crowe, doktorand vid enheten för epidemiologi global hälsa, har genomfört bland sockerrörsarbetare i Costa Rica har många regelbundna problem med huvudvärk, hög puls, feber, illamående, andningssvårigheter och yrsel under skördetiden.

Urinprover som har tagits före och efter arbetsskiften visar att dehydrering är vanligt bland skördearbetarna. Många uppvisar också tecken på potentiell njurskada eftersom urinproverna bland annat innehåller proteiner, samt röda och vita blodkroppar.

– Resultaten påvisar oroväckande hälsoproblem bland män som skördar sockerrör. De har ett hårt arbete, vilket kombineras med höga temperaturer och ett lågt vätskeintag, vilket gör att många blir sjuka och även riskerar att drabbas av riktigt allvarliga tillstånd, som exempelvis stroke, säger Jennifer Crowe, anställd vid det nationella universitetet i Costa Rica, som har genomfört studien som en del av sitt avhandlingsarbete vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.  

I en av sina studier har hon beräknat arbetarnas energiåtgång vid sockerrörsskörd och hon har även undersökt vid vilken lufttemperatur gränsen går för att arbetarna ska riskera att bli överhettade, eller drabbas av en potentiellt livshotande sjukdom. Jennifer Crowe har även genomfört mätningar av lufttemperaturer ute på sockerrörsfält och hon konstaterar i avhandlingen att temperaturgränsen ofta uppnås redan vid åttatiden på morgonen, vilket innebär en ökad risk för allvarliga hälsoeffekter under resten av arbetspasset.

Hon anser vidare att lantarbetare i tropiska länder har en ökad risk att drabbas av hälsorelaterade komplikationer relaterade till sitt arbete och att risken förväntas öka ytterligare i takt med de pågående klimatförändringarna. Sockerrörsskörd i Costa Rica genomförs huvudsakligen genom att sockerrören skärs loss från plantan med machete och arbetet genomförs av arbetare, inte sällan fattiga invandrare, som har dåliga anställningsförhållanden. Sockerrörsarbetarna drabbas ofta av en kronisk njursjukdom, som sannolikt är relaterad till deras arbetsförhållanden.

Enligt Jennifer Crowe visar studieresultaten att det finns ett akut behov av att förbättra sockerrörsarbetarnas arbetsförhållanden och resultaten är också betydelsefulla för att forskare bättre ska kunna förstå förekomsten av olika njursjukdomar, både i Centralamerika och andra delar av världen.<br />– Avhandlingen visar varför den hetta som sockerrörsarbetarna utsätts för under arbetet är en viktig fråga, och den bidrar också till förståelsen av de negativa hälsoeffekter som värmen bär med sig. Förhoppningen är att de data som vi presenterar ska leda till rättvisa och anständiga arbetsförhållanden och en förbättrad hälsa för sockerrörsodlare, både i dag och i framtiden, med tanke på de pågående klimatförändringarna, säger Jennifer Crowe.

Avhandlingen är publicerad digitalt

FAKTA
Jennifer Crowe kommer från Eureka, Illinois, USA och bor i Atenas, Costa Rica. Hon är anställd vid det nationella universitetet i Costa Rica och är doktorand vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Om avhandlingen: Fredagen den 24 oktober försvarar Jennifer Crowe, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare (Engelsk titel: Heat exposure and health outcomes in Costa Rican sugarcane harvesters.) Opponent: Professor Linda Forst, Environmental and Occupational Health Sciences, School of Public Health, University of Illinois at Chicago, USA. Huvudhandledare: Maria Nilsson. Disputationen äger rum kl. 09.00, vid Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, Allmänmedicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera