Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Medvetna val styr inte alltid valet av läromedel

Det är i första hand textens innehåll som styr lärarnas val av läromedel, inte hur enkla de är att läsa eller vad de kostar. Det framgår av en studie vid Göteborgs universitet.

I Sverige var frågan om vilka läromedel som kunde bli aktuella i skolan starkt reglerad fram till 1991. Pris, överensstämmelse med gällande läroplan, objektivitet, språk och design bedömdes centralt. Efter nedläggningen av Statens institut för läromedel lämnades granskningsuppdraget istället åt den enskilde läraren som sedan dess utsatts för läromedelsförlagens marknadsföring. Det gör frågan om vad som egentligen styr den enskilde lärarens val viktig.

Professor Monica Reichenberg vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, har undersökt hur drygt 300 lärare väljer läromedel och vad det är som styr deras val. Aktuell forskning visar att en hög grad av läsbarhet är viktig för att väcka elevernas nyfikenhet, men den kunskapen visade sig inte ha någon större betydelse för lärarna i valet av läromedel.

– Läsbarheten av text spelar tvärtom en underordnad roll, säger Monica Reichenberg. Istället är det textinnehållet som väger tyngst vid lärarnas val av läromedel, följt av egen erfarenhet av läromedlet ifråga och med rekommendationer från kollegor på tredje plats.

Minst betydelse för lärarnas val betyder information förmedlad vid mässor samt reklam. Däremellan grupperar sig faktorer som kostnad samt läsbarhet.

I enkätstudien ingår 319 lärare mellan 23 och 63 år. Den genomsnittliga tiden i läraryrket är 17 år. Ett av resultaten från studien visar att ökat antal år i läraryrket inte påverkar valet av läromedel. Benägenheten att aktivt välja läromedel utifrån innehåll ser tvärtom ut att minska med tiden.

– En tolkning är att vanans makt är stor, säger Monica Reichenberg.

Ett annat resultat visar att speciallärare är mest benägna att låta läromedlets läsbarhet väga in vid val av läromedel, vid sidan av textinnehållet.

– Lärarna med speciallärarutbildning var fokuserade på läromedel med hög läsbarhet och bra innehåll, en nödvändighet för att kunna intressera lågpresterande elever och de som är ointresserade av läsning, säger Monica Reichenberg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera