Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Högre patientsäkerhet med öppna frågor i sjukvårdsrådgivning

Patientsäkerheten i telefonrådgivningssamtal till 1177 blir högre när en uppringare får svara på öppna medicinska frågor om sitt eller en anhörigs sjukdomstillstånd.

Detta visar en ny studie gjord av forskare vid Mälardalens högskola (MDH), Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Till skillnad från slutna frågor som besvaras med ja eller nej, kan uppringaren berätta och ge mer information om symptomen. Sjuksköterskor som tar emot samtal och ställer öppna frågor får bättre bedömningsunderlag och har goda förutsättningar att ge uppringaren rätt sjukvårdsrådgivning.

– Resultaten från vår studie kan direkt användas av sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning för att ge högre patientsäkerhet och minska antalet anmälningar om patientskada, säger Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid MDH.

A comparison of calls to a malpractice claim versus ’normal calls’ within the Swedish Healthcare Direct: a case-control study är en jämförande studie mellan tidigare forskning om samtal som lett till en anmälan om patientskada och normala samtal som inte lett till någon patientskada. Totalt har 52 samtal analyserats och jämförts och trots att samtalen gäller samma symptom och ålder och kön på uppringare visar resultaten att det finns skillnader i kommunikationen som kan ha betydelse för utfallet av samtalet. Förutom att sjuksköterskorna i de normala samtalen ställde fler öppna medicinska frågor använde de sig också mer av patientaktiverande samtalsstrategier, så som att humma med och uppmuntra uppringarens berättelse.

– Att använda detta arbetssätt för en högre patientsäkerhet tar inte längre tid. Enligt vår analys var samtalen ungefär lika långa, cirka 5,5 minuter, säger Inger K Holmström.  

FAKTA
Studien är ett samarbetsprojekt mellan Mälardalens högskola, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Den är en del i ett större projekt finansierat av AFA försäkringar, som syftar till att kartlägga patientsäkerhet i telefonrådgivningssamtal till 1177.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera