Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2014

Hatbrott vardag för många studenter

Drygt var tionde högskolestudent har varit utsatt för hatbrott. Det visar en studie från Malmö högskola.

I USA och Storbritannien gör man regelbundet studier för att ta reda på om studenter utsätts för hatbrott på lärosätet eller campus.

– Det är ett stort problem om studenter undviker eller hoppar av sina högre studier på grund av den här typen av brott. Det skulle innebära ytterligare snedrekrytering till högre studier, säger Caroline Mellgren, forskare vid Institutionen för kriminologi vid Malmö högskola.

Hoppar av studier
Svenska studier har tidigare visat att studenter med annan sexuell läggning, funktionshinder eller utländsk bakgrund avbryter sina studier i större omfattning än andra universitets- och högskolestudenter. Man har dock inte vetat i vilken utsträckning studenterna är utsatta för hatbrott.

Var tionde student utsatt
– Vår studie, som grundar sig på en undersökning bland nästan 3000 högskolestudenter, visar att hatbrott och kränkande behandling är vardag för många, säger Mellgren.

Studien, som är den första i sitt slag i Sverige, visar att drygt var tionde student har varit utsatt för hatbrott. Främst handlar det om brott riktade mot studenter på grund av dennes religion eller ursprung.

– Det är väldigt få som anmäler hatbrott. I vår studie var det bara tio procent som uppgav att de anmält brott och då gällde det alla typer av brott, inte specifikt hatbrott, säger Mellgren.

Mår sämre än studiekamrater
I studien undersöker forskarna även vilka konsekvenser hatbrottet får för den enskilde.

– Utsatta studenter mår sämre än sina studiekamrater. De är arga, känner rädsla och sorg, berättar Mellgren.

De undviker vissa platser, ändrar sitt beteende och klädstil. De försöker helt enkelt dölja vem de är.

– Våra resultat kommer att jämföras med motsvarande brittiska studier för att se vilka likheter och skillnader det finns.

Hatbrott ur olika perspektiv
Resultaten av studien presenteras 23 oktober vid en hatbrottskonferens på Malmö högskola. Förutom Caroline Mellgren och Mika Andersson, forskarna bakom studien, medverkar bland andra Eva Tiby, professor i kriminologi, och David Brax, forskare i praktiskt filosofi.

– Syftet är att synliggöra problemet och sprida kunskap. Vid konferensen kommer forskare, praktiker, studenter och de som på något sätt berörs av och intresserar sig för hatbrott att medverka och diskutera utsatthet och upplevelser av hatbrott.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera