Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2014

Stavmixer kan avge persistenta kemikalier vid matlagning

Åtta av tolv testade modeller av stavmixrar läcker ut klorparaffiner då de används enligt leverantörernas instruktioner. Det visar en rapport från Stockholms universitet där forskarna analyserat ett urval av stavmixrar som finns att köpa på den svenska marknaden. Klorparaffiner ingår i ämnesgruppen av persistenta organiska ämnen som människor och djur ska skyddas mot.

De testade stavmixrarna köptes i svensk detaljhandel och analyserades i syfte att fastställa om de läcker klorparaffiner till mat under normal användning.

– Resultaten visade att åtta av de tolv testade stavmixrarna avger klorparaffiner vid normal hushållsanvändning. I fem av dem är halterna enligt vår bedömning höga, säger Åke Bergman, professor vid Institutionen för miljö- och materialkemi, Stockholms universitet, samt chef för Swetox. Vi har rapporterat upptäckten till Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket samt informerat leverantörerna av de testade stavmixrarna.

Klorparaffiner med korta kolkedjor (C8-C12) är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön på grund av att de är stabila, svårnedbrytbara föreningar som lagras i miljön. Kortkedjiga klorparaffiner drabbar lever, njurar och sköldkörtel och är möjligt cancerframkallande. Läckagen som upptäcktes i studien omfattar klorparaffiner med såväl korta som medellånga kolkedjor.

­– Det betyder att användningen av två tredjedelar av de testade stavmixrarna kommer att leda till att människor exponeras för ämnen som lagras i kroppen på samma sätt som till exempel PCB. Ett ämne som är förbjudet att använda i produkter sedan mer än 40 år tillbaka, säger Åke Bergman.

Klorparaffiner används i skärvätskor inom metallindustrin och som mjukgörare och/eller brandskyddsmedel i plaster.

– Klorparaffinerna tycks finnas i kåpan just ovanför det roterande bladet i stavmixern. Det finns dock många frågetecken kring hur och varför klorparaffiner används i stavmixrar, säger Åke Bergman.

Det var när forskarna analyserade kattmat i ett projekt om organiska miljöföroreningar som de fann tydliga spår av klorparaffiner i den analyserade kattmaten. Upprepade analyser visade att kattmaten kontaminerats av en nyinköpt stavmixer som användes för att homogenisera kattmaten. Forskarna gick då vidare och testade ytterligare tolv stavmixrar av olika märken och modeller.

– Studien behöver följas upp av mer arbete för en heltäckande bild men resultatet är entydigt. Människor kan exponeras av ämnen som är skadliga vid intag av mat som mixats vilket är allvarligt, särskilt om det drabbar små barn, säger Åke Bergman. Den här upptäckten visar dessutom återigen att det är omöjligt med dagens lagstiftning att ha koll på vilka ämnen som används var när det gäller kemikalier.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera