Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2014

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 12 miljoner kronor på att ge forskare tid att forska

RJ har under 2014 påbörjat en treårig satsning, RJ sabbatical, för att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, att slutföra arbeten och att skriva större verk och synteser.

Riksbankens Jubileumsfond har under 2014 påbörjat en treårig satsning, RJ sabbatical, för att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, att slutföra arbeten och att skriva större verk och synteser.

– Avsikten med RJ sabbatical som stödform är att bidra till ett mer flexibelt system för forskningsfinansiering. Som enda finansiär har RJ valt att satsa på sabbatical som stödform. Och gensvaret i den här utlysningen måste tolkas som att satsningen verkligen fyller ett behov , säger Britta Lövgren, ansvarig forskningssekreterare på RJ.

Långt fler ansökningar än vad RJ räknade med kom in. Åtta projekt, motsvarande knappt åtta procent av ansökningarna beviljades. Bland de beviljade projekten finns bland annat ämnen som hur och varför Sverige blev ett av de mest jämställda länderna i världen, växthusgaser, matvanor och dess betydelse för samhället i ett globalt perspektiv samt hur civilsamhälleorganisationer utmanar eller upprätthåller staters gränser.

– Med RJ sabbatical hoppas vi bidra med ett kvalitetshöjande inslag i forskningssystemet när stora pensionsavgångar förväntas och att ge utrymme för forskningsarbeten som är karriärutvecklande och som kan innebära avgörande steg framåt i den vetenskapliga karriären, säger Britta Lövgren.

Samtliga beviljade anslag finns på rj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera