Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2014

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer.

Det handlar om forskning som med hjälp av innovation kan få Sverige att prestera bättre i förhållande till miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

– Den kunskap som kommer fram genom projekten leder till innovationer som bidrar till ekologisk hållbarhet, samtidigt som det skapas nya affärmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för Sverige, säger Rein Jüriado, handläggare på VINNOVA. 

15 projekt får finansiering med sammanlagt 57 miljoner kronor:

Affärsmodeller för Citylogistik, Linköpings universitet, 5 miljoner

Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten; analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2 miljoner

Mindre diesel med effektiva mätmetoder, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, 1 miljon

Transportrelaterat CSR-arbete för ökad lönsamhet och innovation, Linköpings universitet, 3,5 miljoner

BRT (Bus Rapid Transit) -en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt, Kungliga tekniska högskolan, 5 miljoner

Optimal design of terminal airspace (ODESTA), Linköpings universitet, 4,7 miljoner

Policymodell för hållbara urbana transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 4,1 miljoner

Blev det som det var tänkt? Metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 3,5 miljoner

OptiDrifT – optimerad gatudrift i tätort för förbättrad miljö, tillgänglighet och säkerhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 5 miljoner

Logistiklösning för slakterinäringen, Linköpings universitet, 4,1 miljoner

Deponier som gruvor 2.0 – utveckling av koncept, strategier och åtgärder för ökad lönsamhet och miljöprestanda, Linköpings universitet, 2,3 miljoner

Glasdeponier –  från usch till resurs!, Glafo AB, 4,3 miljoner

En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat utbyte och värde av begränsade marina resurser, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 5 miljoner

Swedish Algae Factory, Göteborgs Universitet, 3 miljoner

Utveckling av nya högupplösta vattenkartor för skoglig planering, Sveriges Lantbruksuniversitet, 4,5 miljoner

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera