Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2014

Dåligt telefonljud kan påverka inlärning

Hur dåligt digitalt ljud i undervisning kan påverka inlärning är ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet.

David Lindegren från Ericsson och Arne Nykänen forskare vid Luleå tekniska universitet ska forska tillsammans om digitalt ljud i ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet, i samarbete med telekomföretaget Ericsson och med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning. Forskningsfrågan är om brister i digital ljudöverföring vid telefoni och distansöverbryggande teknik, t.ex. distansutbildning, kan försämra förmågan att minnas vad som sagts.

– Hur säkerställer man att man har tillräckligt hög kvalitet på överföringarna, till exempel vid hemspråksundervisning på distans, så att barnen ska ha en chans att lära sig så mycket som möjligt och att det inte blir svårare för barnen att lära sig för att man har för låg teknisk överföringsnivå, säger Arne Nykänen forskare vid Luleå tekniska universitet.

Han blev varse problemet efter att ha upplevt övergången på jobbet från analog telefoni till digital mobiltelefoni.

– Man hör ju så oerhört mycket sämre vad som sägs än med analog telefoni, det är mycket fel och konstiga ljud som gör det svårt att höra, säger han.

Samarbete om akustisk miljö
Luleå tekniska universitet har under lång tid haft ett samarbete med psykologer vid Högskolan i Gävle där man tittat på den akustiska miljön i klassrum och hur den påverkar inlärning.

– De tidigare studierna visar att har du en dålig akustisk miljö, antingen genom att det är en massa bakgrundsljud, brus, störningar eller att man har en lång efterklangstid så kommer man ihåg sämre vad man har hört, även om störningarna inte är värre än att man uppfattar allt, säger han.

Det var mot bakgrund av detta som Arne Nykänen fick idén om att studera konsekvenserna av digitalt överfört ljud vid till exempel distansutbildning. Han pratade med Robert Ljung, forskare i Gävle, och kom fram till att det borde vara samma sak med telefoni med dålig överföring, att det blir svårare att komma ihåg vad som har sagts.

Telecomföretaget Ericsson
Efter att ha initierat samarbete med Ericsson om forskning och gemensamt löst finansieringsfrågan kan projektet starta.

– Vi ska fortsätta med att undersöka hur minne av tal påverkas av vanligt förekommande fel i digital telefoni. Detta kommer att ge kunskap som är viktig både för att kunna utveckla och optimera telefonsystemen och för att kunna ställa rätt krav när lösningar för distansöverbryggande teknik, till exempel distansundervisning, skall väljas, säger David Lindegren som arbetar på Ericsson i Luleå

Han har sin grundutbildning från Luleå tekniska universitet och har jobbat på företaget i sju år. Genom finansieringen kommer han att kunna jobba halvtid med forskningsprojektet som startar i oktober. Frågor som man vill få svar på i projektet är vad som är rimligt att uppnå tekniskt och ekonomiskt och utifrån det välja acceptabla lösningar baserat på psykoakustiska studier.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera