Tema

Utökat samarbete mellan polis, SKL, näringsliv och BTH

Idag klaras endast 4 % av alla bostadsinbrott upp. För att öka kunskapen om dessa brott samt utveckla ny metodik för att klara upp dem, har BTH gemensamt arbetat med polisen och SKL under 2012–2014. Nu har Region Blekinge beslutat att finansiera en fortsättning av detta arbete där även näringslivsaktörer knyts till ett nationellt centrum kring IT-baserad polismetodik.

Region Blekinge finansierar ett projekt under 2015 där BTH samarbetar med svensk polis, Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och näringslivet. Den totala budgeten ligger på 2 MSEK.

– Inom projektet ska vi dels fortsätta det befintliga samarbetet relaterat till nya metoder för ökad kunskap kring mängdbrott baserat på datavetenskapliga metoder, men framförallt etablera ett nationellt centrum kring IT-baserad polismetodik, berättar Martin Boldt vid BTH.

Projektet innebär också att knyta samman till exempel IT-företag och försäkringsbolag med polisen genom öppna datakällor i syfte att utveckla och förbättra tjänster riktade mot medborgare.

– Sammantaget visar detta på hur BTH:s profil är angelägen för och bidrar till lösningar för breda samhällsfrågor. Det finns också potential för ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna i syfte att mer effektivt komma åt den organiserade brottsligheten. I förlängningen finns också en vision om ett gemensamt europeiskt perspektiv, avslutar Martin Boldt.

Utökat samarbete mellan polis, SKL, näringsliv och BTH

 lästid ~ 1 min