Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2014

Linköpings universitet stärker miljöforskningen

Tema Miljöförändring är ny plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning vid Linköpings universitet.

Den 16 oktober inviger Linköpings uiversitet Tema Miljöforskning, som bygger på den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i natur och samhälle, Tema V, sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, sedan 2004. Under ett och samma tak i Temahuset på Campus Valla i Linköping kommer ett 70-tal forskare att kombinera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och kunskapsfält i studierna av den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. Forskningen inom Tema Miljöförändring organiseras kring fem övergripande miljöutmaningar: klimatförändringar, ämnesflöden och föroreningar, energiförsörjning, resurshantering och kunskap för hållbar utveckling.

– Miljöforskningen vid CSPR i Norrköping och Tema V i Linköping är erkänt framgångsrik, vi har alltid haft ett tätt samarbete men att vi nu finns under samma paraply innebär rena kraftsamlingen. Vi kan utmana varandra i dagliga diskussioner och fördjupa skärningspunkterna, kommenterar Mattias Hjerpe, föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning. 

Men LiU:s miljöforskning kommer att stå kvar med en fot i Norrköping. Tema Miljöförändring har forskarplatser i Kopparhammaren 2 och ett fortsatt nära samarbete med Visualiseringscenter C och forskargruppen på SMHI. I Kopparhammaren inreds nu också en för Europa unik beslutsteater där forskarna laborativt kan undersöka beslutsprocesser i samhällsplaneringen. I hög grad aktuellt när det gäller just miljöpolitik, där många beslut måste fattas utifrån mångtydiga underlag. 

Sammanhållet ansvar
Tema M tar också ett sammanhållet ansvar för utbildningen i miljövetenskap från grund- till forskarnivå, vilken fått toppbetyg i de nationella utvärderingarna. 

– Därmed blir vi alla delaktiga i utbildningen på ett nytt sätt. För forskare innebär undervisningen ett bredare sätt att tänka, för studenterna betyder det ännu tydligare kopplingar mellan utbildningen och forskningen redan från dag ett, säger Mattias Hjerpe. 

Tema Miljöförändring har också ambitionen att locka framstående forskare till Linköpings universitet och sprida aktuella diskussioner inom det miljövetenskapliga forskningsfältet till en bredare publik. Två gånger per år kommer världsledande miljöforskare att bjudas in som gästforskare till Tema M och för att delta i en ny serie öppna föreläsningar under rubriken ”Framstående föreläsare samtalar om miljöförändring”. Invigningsdagens föreläsare dr. Jill Jäger blir alltså den första i en rad av internationellt ledande forskare som kommer att gästa Tema M. 

Redan dagen efter invigningen, den 17 oktober, hålls den första disputationen inom Tema M, då Ola Uhrqvist lägger fram sin avhandling ”Seeing and knowing the Earth as a system”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera