Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2014

HPV-vaccin även för pojkar?

Peniscancer är en ovanlig form av cancer men drabbar cirka 150 män i Sverige varje år. Ny Örebroforskning visar att HPV-viruset, som orsakar livmoderhalscancer hos kvinnor, även förekommer i de flesta fall av peniscancer. Flickor vaccineras mot viruset i årskurs 6 och de nya resultaten väcker frågan om också pojkar ska vaccineras.

– Förekomsten av de två vanligaste cancerframkallande HPV-typerna, som kan förebyggas med vaccin, är i vår studie lika hög som för livmoderhalscancer. Det är alltså potentiellt möjligt att undvika en majoritet av peniscancerfallen genom vaccinering, säger Peter Kirrander, som skrivit en doktorsavhandling i kirurgi vid Örebro universitet.

Han har undersökt sambandet mellan Humant Papillomvirus, HPV, och peniscancer men också behandlingsmetoder och risken för återfall. De flesta män som får diagnosen peniscancer i Sverige har en begränsad och botbar sjukdom men behandlingen kan medföra stora konsekvenser för såväl livskvalitet som sexualitet.

Säker metod som bevarar organet
– Vi har undersökt hur risken för återfall påverkas om man undviker de behandlingar som medför störst lidande. Det kan innebära att man istället för att amputera använder till exempel laserteknik.

Patienter, som behandlas med metoder som bevarar penisen, har visat sig ha en högre risk för återfall men återfallen påverkar inte patientens chanser att överleva i någon större utsträckning. Därför rekommenderar Peter Kirrander att de nya skonsammare metoderna ska användas i högre utsträckning.

– Vi har även testat ny teknik för att undersöka lymfkörtlarna. Det är den första studien i Sverige av den så kallade sentinel node tekniken, säger Peter Kirrander.

Ny teknik
För att ta reda på om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna har patienter tidigare varit tvungna att genomgå en omfattande operation som ofta medför stora biverkningar. Den nya tekniken medför nästan inga biverkningar men tyvärr visade den inte så goda resultat som forskarna hoppats.

– Sentinel node tekniken hade en något lägre känslighet än vad vi strävar efter. Vi behöver utveckla tekniken eftersom det är viktigt att patienterna undersöker lymfkörtlarna i samband med diagnos. Våra studier visar att återfall i lymfkörtlarna påverkar patientens prognos i stor omfattning.

– Överlevnadssiffrorna för patienter med peniscancer är inte fullt så bra som man skulle kunna förvänta sig men det tror jag främst beror på att vården i Sverige är väldigt decentraliserad och att följsamheten av riktlinjer tyvärr är dålig, säger Peter Kirrander.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera