Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2014

Snabbare behandling av hundtumör möjlig

Många veterinärbesök beror på att hunden fått tumörer. Lymfom är en vanlig diagnos bland dem. Hos andra djur som katt och nöt kan virus vara orsaken bakom lymfom. Nu kan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) göra en betydligt snabbare analys av denna sjukdom på hund genom att mäta förekomsten av ett enzym i blodet.

Cancer i blodstamceller, lymfom, ger oftast upphov till förhöjda nivåer av enzymet tymidinkinas 1 i blodet. Detta gäller för människor såväl som djur med denna sjukdom. Nivåerna av enzymet är direkt kopplade till tumörförekomst och till hur elakartad cancern är.

Kan förlänga livet för sjuka hundar
En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i flera vetenskapliga arbeten visat att nivån av tymidinkinas 1 i blodet hos sällskapsdjur ger en god uppfattning om överlevnadschans vid lymfomsjukdom. Mest har detta studerats hos hundar.

Dessa resultat kan användas av veterinärer och djurägare när cellgift övervägs som behandling och kan leda till att fler hundars liv förlängs.

– Att testet går så fort, några timmar, gör det användbart genom att en anpassad behandling kan sättas in direkt. Tidigare kunde provsvaret dröja upp till en månad, säger forskare Mikael Juremalm, SVA.

Den nya analysmetoden ger djurägaren ett bättre underlag för beslut kring hur hen vill använda sina pengar till vården, och i slutändan kan det minska djurägarens kostnader.

Ökad överlevnadchans
Nivån av enzymet ger även en tidig indikation på eventuellt återfall i sjukdom hos patienten, innan kliniska symptom är uppenbara. Det gör att en eventuell uppföljande behandling kan sättas in tidigt. Överlevnadschansen ökar då.

– Det är mycket viktigt att bedöma hur pass elakartad en tumör är inför behandling av hundar med tumörsjukdom. SVA:s nya diagnostik kan snabbt ge underlag för om behandling bör inledas och eventuellt hur aggressiv denna bör vara samt inte minst betyda högre livskvalitet för hunden, säger Mikael Juremalm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera