10 oktober 2014

Ny analysmetod ersätter djurförsök

Den mycket allvarliga sjukdomen botulism kan nu diagnostiseras på en till två dagar mot tidigare en eller flera veckors tid. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) erbjuder nu, som ett av de första laboratorierna i världen, en ny analysmetod där masspektrometri används istället för djurförsök.

– Med den nya tekniken kommer vi att diagnosticera botulism snabbare och
hos fler djur vilket kan begränsa omfattningen av ett sjukdomsutbrott.
Eftersom sjukdomen innebär mycket lidande så har det stort värde för
djurvälfärden, säger Annica Tevell Åberg, forskare vid SVA.

Bakterien Clostridium botulinum kan bilda det farligaste kända giftet, botulinumtoxin.

– Botulinumtoxinerna är enzymer som kan klyva vissa proteiner i djurs och människors nervceller och därmed blockera nervsignalerna. Människa eller djur som drabbas får allvarlig muskelförlamning med stort lidande till följd och riskerar att kvävas och dö, säger Annica Tevell Åberg.

Bildar sporer som tål hög värme
Bakterien förekommer naturligt i jord och på sjöbottnar, och kan ibland överföras till föda. De kan bilda sporer som tål de höga temperaturer som används vid fodertillverkning eller matlagning. Om ensileringen eller tillredningen är bristfällig kan överlevande sporer växa till i syrefri omgivning, som kan finnas till exempel i en ensilagebal med hö, konservburk med kött eller i en vakuumförpackning med rökt fisk. Det är när bakterien växer till som de farliga gifterna bildas.

– För att kunna påvisa de oerhört små mängder av botulinumtoxin som sjuka individer har i sina kroppsvätskor krävs en mycket känslig analysmetod. Utvecklingen av nya kemiska analysinstrument har öppnat möjligheterna för alternativa tekniker. SVA har samarbetat med den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Centers for Disease Control and Prevention, kring så kallad masspektrometri för diagnostik av botulism. Den metod som vi nu fått fram efter några års utveckling kallas Endopep-MS och har testats på blodprover från djur med misstänkt botulism.

Nästa steg foder- och miljöprover
Den nya metoden är minst lika känslig som traditionella djurförsök, och detta för de flesta av de sju olika typer av botulinumtoxin som är kända. Metoden är dessutom mycket snabbare och kräver mindre mängd provmaterial. Med den nya tekniken kommer ett större antal blodprover att kunna analyseras och framöver kommer det att bli möjligt att även analysera till exempel foder- och miljöprover.

På senare år har flera utbrott av botulism på fjäderfä och vilda fåglar bekräftats i Sverige. På nötkreatur och häst har några fåtal fall konstaterats. Antalet rapporterade mänskliga fall av botulism uppgår till ett tiotal sedan 1968.

FAKTA
I det aktuella numret av SVAvet, nr 3/2014, berättas mer om SVA:s arbete med Endopep-MS.

Länk till tidningen SVAvet, nr 3/2013, se sid 10-11 för artikel om botulism

Länk till webbsida om botulism hos vilt
Länk till webbsida om botulism hos fjäderfä

Länk till webbsida om botulism hos nötkreatur

Länk till webbsida om botulism hos häst

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera