Artikel från Hjärt-Lungfonden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2014

Forskningsstudien SCAPIS får 100 miljoner

– Kunskapsbanken som byggs upp genom SCAPIS blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är mycket betydelsefullt för att SCAPIS ska kunna byggas ut och genomföras över hela landet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Ett av målen med studien är att kunna avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom. Forskarna vill också få kunskap om hur vården ska kunna gå från generell behandling till skräddarsydd och individanpassad behandling .

Studien har redan startat i Göteborg och i Malmö. Totalt kommer 30 000 personer från hela landet att bjudas in och medverka i SCAPIS när den även ska genomföras på universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå.

– SCAPIS är en unik studie med stora möjligheter till forskningsgenombrott i kampen mot sjukdomar i hjärta, kärl och lunga. Därför beviljar stiftelsen 100 miljoner till denna viktiga forskningsstudie , säger Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse .

Deltagarna i studien kommer att genomgå omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, blodprover och ultraljud. Ju fler som undersöks, desto snabbare får forskarna den information som krävs för att de ska kunna se samband och kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom.

Eftersom studien involverar många människor och många kvalitativa undersökningar, får forskarna tillgång till både bred och djup information på ett sätt som inte har funnits tidigare. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag. Den data-, bild- och biobank som byggs upp blir en nödvändig nationell resurs för svenska forskare under tiotals år framöver.

FAKTA
SCAPIS kan genomföras tack vare Hjärt-Lungfondens givare samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som är huvudfinansiärer. Vinnova och Vetenskapsrådet har också bidragit med värdefull finansiering av den unika forskningsstudien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera