Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2014

Likströmslabb ska säkra förnybar el

Måndag den 6 oktober invigs ett unikt labb för förnybar el i Göteborgs hamn. Labbet ska bidra till den kunskap som behövs för att vindenergi och solenergi ska kunna ta större plats i elsystemet, med driftssäkra leveranser av el.

Det nya labbet ägs av Göteborg Energi och ligger i anslutning till Big Glenn, ett av Sveriges största vindkraftverk. Labbet är ett led i omställningen mot ett elsystem med allt större andel förnybar el. Ju mer förnybar el som finns i systemet, desto större blir kraven på att dessa anläggningar kan fortsätta leverera el även om andra elkällor slås ut tillfälligt.

Vad skulle till exempel hända med Big Glenn om en blixt slog ner i elnätet eller en kabel grävdes av? Skulle spänningsfallet i elnätet slå ut vindkraftverket, och vad behöver i så fall justeras i vindkraftverket för att det ska tåla spänningsfallet? Detta är ett exempel på ett scenario som kan simuleras i det nya labbet.

Det är anslutningen av olika elkällor till elnätet som kommer att undersökas. Många av försöken kommer att köras mot Big Glenn, som i sig är en forskningsanläggning för havsbaserad vindkraft. Men det går också att testa andra elkällor, till exempel solkraftverk.

Labbet består av två omformarstationer och är en så kallad HVDC-anläggning, High Voltage Direct Current. HVDC-teknik innebär högspänd likström som möjliggör överföring av elenergi långa sträckor med låga förluster jämfört med konventionell växelspänningsteknik.

FAKTA
HVDC-anläggningen blir unik i och med att den kommer att vara helt till för forskning och utbildning. Med hjälp av tekniken i anläggningen kommer forskarna att kunna simulera och testa alla de scenarier som kan uppstå i elnätet, något som krävs för uppbyggnaden av ett robust elsystem med stor andel förnybar el.

HVDC-anläggingen ägs av Göteborg Energi och är placerad nära Big Glenn. Tillsammans bildar anläggningen och vindkraftverket Göteborg Wind Lab. Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC) bedriver ett forskningsprojekt kring användningen av HVDC-stationen i vindkraftssammanhang. SWPTC är ett forskningscentrum som Chalmers tekniska högskola är värd för.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera