Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2014

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom utbildningsområdet och förväntas fortsätta öka. Vad är det då för slags lärande som sker i internationella skolutbyten?

Detta har Åsa Pérez, Umeå universitet, undersökt i sin avhandling som handlar om hur gymnasieelever i internationella korttidsutbyten inte bara förvärvar kunskaper och färdigheter utan också kanske framförallt får nya perspektiv på omvärlden och utvecklar sina sätt att tänka om sig själva och andra.

– Resultatet visar att också utbyten som är kortare än en månad ofta innebär ett fördjupat lärande som ofta får betydelse för individens personliga utveckling som också kan jämföras med det lärande som sker i andra betydligt längre vistelser, berättar Åsa Pérez.

– Erfarenheterna från sådana utbyten leder ofta till personliga förändringar och beskrivs också ofta i termer av att ha haft långtgående och bestående betydelse bortom gymnasieåren, till exempel när det gäller framtida val av studier, arbete och intressen.

Vidare upplevs lärandet i utbyten ofta som holistiskt; med en helhetsyn, på ett sätt som den vanliga klassrumssammanhanget inte lika lätt uppnår. Utifrån dessa resultat kan man tala om utbytena i termer av bildningsresor.

– Ändå pekar denna studie också på att skolor ofta misslyckas i att tillvarata och värdera den kunskap som dessa elever förvärvat. Ofta värderas inte heller erfarenheterna som formell kunskap i form av att generera betyg eller studiepoäng. 

Tidigare studier har ofta behandlat aspekter av internationalisering inom högre utbildning och särskilt fokuserat kunskapsutveckling i skolämnen eller olika aspekter av ekonomi och policyfrågor. Avhandlingen bygger på ett intervjumaterial med svenskar och chilenare som under sin gymnasietid för 4 – 6 år sedan deltog i ett internationellt korttidsutbyte i respektive land. Denna avhandling bidrar den här avhandlingen till kunskap inom området erfarenhet och lärande inom internationalisering, ett område som vi hittills vetat relativt lite om.

FAKTA
Disputationen ägde rum fredag 3 oktober vid Umeå universitet. Opponent var professor Ninni Wahlström, institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet, Växjö.

Nedladdningsversion av avhandlingen Meeting the Other and Oneself. Experience and Learning in International, Upper Secondary Sojourns.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera