Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2014

Frilansande skådespelare brottas med ständig otrygghet

Ovissheten om framtida arbetstillfällen är en del av tillvaron hos frilansande skådespelare med otrygga anställningsvillkor. Hård konkurrens om arbetstillfällen inom yrket ställer också höga krav på frilansarna att vara synliga för potentiella arbetsgivare. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Avhandlingens författare Danka Miscevic har genom intervjuer studerat hur frilansande skådespelare upplever sin situation på arbetsmarknaden och perioder av arbetslöshet, samt vilka strategier de använder sig av för att hantera otrygga anställningsvillkor och få arbete.

− De är ofta osäkra på vilka jobb de kan få i framtiden, säger Danka Miscevic. Också när de har uppdrag söker de nya roller.

Perioder av arbetslöshet medför försämrad ekonomi. Men minst lika viktigt är att de också innebär minskade sociala resurser, i form av tillgång till konstnärliga rum och sociala sammanhang som kan ge kollegial återkoppling och erkännande för ens arbete.

− Arbetslösheten innebär ofta att skådespelarna samtidigt är sysselsatta både med att söka efter arbete och med att underhålla sitt konstnärliga yrkeskunnande, vilket är en förutsättning för att kunna ta sig an nya roller och stanna kvar inom yrket.

Avhandlingen visar också att hård konkurrens om arbetstillfällen ställer höga krav på frilansarna att vara synliga på olika arenor. Företrädesvis på yrkesspecifika arenor som teaterscenen och i film men också i andra sammanhang som på premiärer, filmfestivaler, kurser och sociala medier.

Otrygga anställningsförhållanden, bristfälliga resurser till kulturområdet samt bristen på erkännande för ens yrkesutövning ger upphov till vrede. Ilskan ligger också till grund för motstånd som sker i syfte att bevara en konstnärlig yrkesidentitet. Motståndet kan exempelvis visa sig genom att facket involveras eller genom en ovilja att närvara i branschsammanhang som inte anses ha något med yrket att göra.

− Äldre kvinnliga skådespelare är speciellt utsatta då de inte har samma utbud av roller att välja bland som männen.

En av Danka Miscevics slutsatser är att konkurrens om roller och den utsatta positionen en frilansare har kan hämma möjligheterna att protestera. Men det behöver inte innebära att det saknas förutsättningar för förändring. − Skådespelaryrket är även kollektivt till sin karaktär. En stark identifikation med yrket samt facklig anslutning kan främja motstånd och därmed en förändring av villkoren för utövandet av yrket, säger hon.

Avhandlingens titel: Bortom scenen − en sociologisk studie av frilansande skådespelares villkor Avhandlingen är försvarad. Mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/37022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera