Artikel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2014

1,2 miljarder kronor till excellent svensk forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 810 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt som har möjlighet att leda till nya vetenskapliga genombrott. Utöver det har 410 miljoner kronor anslagits för nationell infrastruktur inom livsvetenskap inkluderande ett större screeningsprojekt inom hjärt-kärl-och lungforskningsområdet.

– Det är alltid lika glädjande för styrelsen att bevilja projektansökningar av hög vetenskaplig kvalitet. Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område. På så vis försäkrar sig styrelsen att anslagen går till de vetenskapligt mest excellenta projekten, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Förutom 21 nya projektanslag och tre fortsättningsanslag till pågående projekt, har 100 miljoner kronor anslagits till ”SCAPIS”, The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. En unik studie med stora möjligheter för forskningsgenombrott i kampen mot lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Studien, som leds av en nationell forskargrupp och som initierades av Hjärt-och Lungfonden, involverar landets alla universitetssjukhus och kommer att omfatta 30 000 personer.

– Projektets mål är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar samt lungsjukdomar som exempelvis KOL, berättar Göran Sandberg, verkställande ledamot i Stiftelsen.

310 miljoner kronor har också anslagits för nationellt infrastruktur inom livsvetenskap.

– Den största delen går till ny teknologi för sekvensering av humana genom. Satsningen gör det möjligt för forskarna öka antalet sekvenseringar kraftigt och till ett betydligt lägre pris, förklarar Göran Sandberg.

Detta öppnar helt nya möjligheter för genetiska och epidemiologiska studier.  

– Forskarna får goda möjligheter att klarlägga folksjukdomars uppkomst på molekylär nivå. Det kan i sin tur ge ledtrådar till utveckling av nya typer av läkemedel. Teknologin förbättrar även den genetiska diagnosen av ärftliga sjukdomar och cancerdiagnostiken, konstaterar Sandberg.

FAKTA
Projektanslag 2014 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har fördelats inom medicin, teknik/fysik/matematik, övrig naturvetenskap, nationell infrastruktur inom livsvetenskap samt till fortsättningsanslag.


Projektlistan: https://www.wallenberg.com/KAW/12-miljarder-kronor-till-excellent-svensk-forskning. Mer information om projekten finns på respektive lärosätes hemsida.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera