Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2014

Planera för forskning om forskning

Trots att forskning i dag omhuldas av alla, råder en påtaglig brist på systematisk kunskap om forskning. Det vill Riksbankens Jubileumsfond ändra på. RJ har därför tillsammans med andra finansiärer tagit initiativ till en satsning på forskning om samhällets kunskapsförsörjning. För att underlätta planeringen utlyser RJ i ett första steg planeringsanslag med deadline 21 oktober.

Riksbankens Jubileumsfond är en av flera finansiärer i Sverige som stödjer svensk forskning. Liksom många andra har RJ ambitionen att stödja den bästa forskningen och de främsta forskarna, och är därför intresserade av kunskap om de bästa sätten att finansiera och främja forskning. Men hur kommer banbrytande forskning till? Kunskaper kring hur framstående forskning främjas och hur man gör för att stödja och sortera fram de bästa forskarna, finns visserligen men förtjänar att fördjupas.

På ett liknande sätt är politiker ofta mycket intresserade av att aktivt  stödja forskning och vetenskap, inte minst om det syftar till att skapa innovationer och tillväxt. Men hur skapas innovationer och tillväxt? Och hur ska den högre utbildningen organiseras för att nå resultat?

Trots att det finns ett stort stöd för forskning och en så stark tilltro till kunskap och vetenskap, så vet vi förhållandevis lite om den här typen av frågor. I stället för fakta finns mer eller mindre vaga föreställningar om forskningen, och oklart strukturerade erfarenheter av forskning och högre utbildning.

Forskning om forskning har alltså trots att vi lever i ett kunskapssamhälle inte nått sin potential. Det finns mycket mer som vi kan ta reda på för att förstå hur forskningen i stort och smått fungerar. Bristen på oberoende, systematisk kunskap om samhällets kunskapsförsörjning är påtaglig, och den bristen gäller inte enbart konkret policyrelevant forskning utan också grundläggande forskning.

Detta är en av anledningarna till att RJ, tillsammans med flera andra finansiärer har tagit initiativ till en stor satsning på forskning om samhällets kunskapsförsörjning. För att underlätta planeringen av kvalificerade ansökningar och nya samarbeten utlyser RJ i ett första steg planeringsanslag avsedda att användas för att förbereda ansökningar. Deadline för planeringsanslaget är den 21 oktober kl. 16.00.

Utlysning av planeringsanslag

Läs mer på www.rj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera