Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2014

Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.

– Genom att titta på små, små saker i kulturen förstår man utvecklingen som har lett fram till dagens Ryssland, säger Ekaterina Kalinina. Den 3 oktober disputerar hon med sin avhandling ”Mediated Post-Soviet Nostalgia” i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

Avhandlingen undersöker hur rysk kultur skildrar det gamla Sovjet under åren 1991 till 2012. Genom att studera yttringar i bland annat mode, tv och internet har hon kunnat identifiera ett skifte från starka västerländska influenser över till nostalgi över det forna Sovjet. I avhandlingen beskriver hon även hur den nostalgiska trenden förändras över tid. 

– Redan innan järnridåns fall var det Sovjetiska samhället starkt influerat av västerländsk kultur, men då skedde allt under ytan, säger Ekaterina Kalinina. Exempelvis betalade ungdomar dyra pengar på den svarta marknaden för ett par amerikanska jeans. När järnridån väl föll var plötsligt västerländska produkter och västerländsk kultur tillgängliga överallt. Sovjetisk kultur höll på att försvinna. Det ledde till en våg av Sovjetnostalgi.<br />Politiken var inte sen att utnyttja de nostalgiska strömningarna. Genom att hylla det gamla samhället ville man bygga en känsla av nationell identitet, patriotism och stolthet. För detta syfte använde man bland annat federala tv-kanaler som sände filmer som glorifierade den gamla ryska armén.<br />Om disputationen<br />Ekaterina Kalinina har bedrivit sina doktorandstudier vid forskarskolan BEEGS, Baltic and East European Graduate School, och Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Ämnet är medie- och kommunikationsvetenskap.<br />Disputationen äger rum den 3 oktober, 13.00, på Södertörns högskola, lokal: MB 503. Opponent är docent Vlad Strukov, University of Leeds. Språket är engelska.<br />För mer information, kontakta:<br />Ekaterina Kalinina, ekaterina.kalinina@sh.se, 08-608 50 93, 076-233 77 89<br /><br />_____________________________________________________<br />Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.<br /> 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera