Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2014

Molekyl som skyddar kvinnors ägg identifierad av forskare i Göteborg

I en studie ledd av professor Kui Liu vid Göteborgs universitet har man identifierat nyckelmolekylen ”Greatwall kinase” som skyddar kvinnans ägg från problem som kan uppstå under mognadsprocessen.

För att kunna få ett barn behöver en kvinna ägg som kan växa och mogna. Ett av dessa ägg befruktas sedan av en spermie och bildar ett embryo. I mognadsprocessen behöver ägget gå igenom flera steg av reduktionsdelning så kallad meios. Uppstår det problem under något av dessa steg kan kvinnan bli infertil. Omkring 10-15% av alla kvinnor har problem med fertiliteten och orsaker går att finna i genetiken, miljön, ålder eller liknande.

Studier på människor nästa steg
Med hjälp av genetiskt modifierade musmodeller har nu professor Kui Lius team funnit att molekylen Greatwall kinase är mycket viktig för att mushonans ägg ska kunna slutföra första fasen och gå in i den andra meiotiska delningen under äggets mognad. När Greatwall kinase slås ut från äggen kan inte alla steg slutföras, utan äggen går istället in i en interfas med onormal DNA uppsättning samt problematiska cellcykler. Dessa problem gör att honorna blir infertila.

Professor Kui Liu anser att det är högst troligt att Greatwall kinase är viktig i den mänskliga äggmognadsprocessen. Hans grupp siktar på att utföra studier på mänskliga ägg som nästa steg. Molekylen Greatwall kinase är viktig i reglering av cellcykeln.

– Om vi upptäcker att det finns kvinnor vars ägg inte mognar på grund av för låga nivåer av Greatwall kinase, kan man injicera molekylen in i ägget och förhoppningsvis på så sätt rätta till mognadsprocessen och i slutändan kan kvinnan kanske få barn, säger professor Liu.

Dr. Kui Liu är professor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet. Hans grupp inriktar sig på studier av genetisk och epigenetisk reglering av kvinnliga könscellers utveckling. De senaste åren har forskningen omfattat både preklinisk grundforskning och att överföra de resultat som genererats från studier av musmodeller, till kliniskt applicerbara tekniker för att behandla kvinnlig infertilitet.

Länk till artikeln i The Journal of Cell Biology http://jcb.rupress.org/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera