Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2014

Är ultrakänslig spårgasanalys på spåren

En ny teknik för att spåra molekyler med extremt låga halter motsvarande en molekyl bland ett biljontals – en etta följt av tolv nollor – andra molekyler. Det påvisar fysikern Patrick Ehlers i sitt avhandlingsarbete.

– Om vi skulle detektera människor i stället för molekyler, så kunde vi hitta en enda människa bland 25 jordbefolkningar!, förtydligar Patrick Ehlers den extrema siffran.

Detta möjliggörs av en teknik som är baserad på en unik kombination av högreflekterande optiska speglar och frekvensmodulation, välkänd ifrån radiotekniken, som ger tekniken en exceptionellt hög känslighet för detektion av molekyler.

Systemet befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet, men kan mycket väl inom en rimlig framtid användas för exempelvis medicinsk diagnos eller atmosfärluftsanalys.

– Det kan då bli fullt möjligt att detektera närvaron av ett tjugotal enstaka atomer i en okänd gasblandning!, säger Patrick Ehlers.

Avhandlingen har publicerats digitalt

FAKTA
Om disputationen: Torsdagen den 25 september försvarar Patrick Ehlers, institutionen för fysik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Further development of NICE-OHMS – an ultrs-sensitive-frequency-modulated cavity-enhanced laser-based spectroscopic technique for detection of molecules in gas phase.  Svensk titel ”Vidareutveckling av NICE-OHMS – en ultrakänslig frekvensmodulerad kavitetsförstärkt spektroskopisk teknik för detektion av molekyler i gasfas”. Disputationen äger rum klockan 10.00 i N450 i Naturvetarhuset (N450). Fakultetsopponent är universitetslektor och docent Joakim Bood, Lund universitet. Patrick Ehlers kommer ursprungligen från Freiburg i Tyskland och har studerat fysik både vid Albert-Ludwigs Universität Freiburg och Umeå universitet. Sedan 2007 bor han med sin familj i Umeå.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera