Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2014

3D-tillverkning av högpresterande keramkomponenter

Swerea IVF i Mölndal har investerat i en unik 3D-maskin – den första i Norden i sitt slag – för additiv tillverkning av keramiska komponenter med unik design och hög materialkvalitet.

3D-maskinen, Cerafab 7500 från Lithoz GmbH i Österrike baseras på stereolitografi och är den enda maskinen på marknaden med dokumenterad förmåga att åstadkomma materialegenskaper jämförbara med vad konventionella tillverkningstekniker för keramer ger. Detta öppnar möjligheter att direkt använda 3D-formade komponenter i applikationer med höga materialkrav.  

Tekniken ger möjlighet att tillverka mindre detaljer med unik design, hög precision, hög ytfinhet och hög grad av materialhomogenitet, en förutsättning för goda mekaniska och/eller andra materialspecifika egenskaper.

Komponenter byggs upp skiktvis genom spridning av 25-100 µm tunna lager av en keramisk pulversuspension baserad på fotopolymer som härdas via maskad LED-belysning med specifik våglängd. De formade komponenterna värmebehandlas sedan för att driva av det polymera materialet och därefter sintras de till full täthet.

I dagsläget kan komponenter av aluminium-oxid, zirkoniumoxid och hydroxyapatit tillverkas och målsättningen är att utveckla och anpassa tekniken även för andra keramiska material.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera