Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2014

Instruktörens roll underskattad i lärospel

Vissa typer av dataspel används inom utbildning och träning. Dessa spel, kallade serious games, är i stort behov av en aktiv instruktör som kan leda och stötta spelarna genom spelupplevelsen. Doktoranden Anna-Sofia Alklind Taylor, som i dagarna presenterar sin forskning vid Högskolan i Skövde, har studerat hur dataspel ska designas för att bättre stödja dessa instruktörer.

Forskning inom serious games är relativt nytt, även om man på Högskolan i Skövde forskat inom området sedan 2004. Serious games kallas de typer av dataspel som används i andra syften än underhållning. Det kan handla om spel med syfte att utbilda räddningspersonal, träna strokepatiener eller som förbereder militärer inför olika insatser. Spel som kräver en skicklig instruktör.

– Det jag kommit fram till i min forskning är att ovana instruktörer behöver introduceras och stöttas så att de känner sig trygga med tekniken. Själva spelandet är bara en del av utbildningen. Det är inte bara att ta fram ett spel som ska fungera som ett utbildningsverktyg och sedan ”slänga ut det” bland spelarna. Det behövs välutbildad personal som kan stötta de spelande, i synnerhet då det handlar om räddningsinsatser eller inom det militära, säger Anna-Sofia Alklind Taylor.

Som instruktör behöver man ha ett slags helikopterseende och snabbt kunna få en överblick över vad som sker i rummet. Ibland kan det röra sig om 20-30 spelare samtidigt i ett och samma rum som man som instruktör behöver ge återkoppling och vidare vägledning i spelet. Instruktörens roll är också att utvärdera hur spelarna tar till sig utbildningsmomenten i spelet och att hålla en avrapportering efteråt.

– Det jag har tittat på i min forskning är stöd för instruktörer och hur man leder spel på ett pedagogiskt och tidseffektivt sätt. En samarbetspartner i min forskning har varit Markstridskolan i Skövde, där jag studerat instruktörer som hanterar ett spel som är anpassat till militären. I den typen av spel kan instruktören bland annat gå in i ett så kallat ”God mode” där man inte längre är begränsad i spelet på samma sätt som spelarna. Instruktören kan också och styra spelet mer som ett rollspel och ”hoppa in” i delar av spelet och agera och därmed skapa större dynamik än vad som kan skapas i en hårdkodad miljö, säger Anna-Sofia Alklind Taylor.

Markstridskolan har varit väldigt positiva till forskningen och de prototyper som tagits fram och vissa saker har redan realiserats i de nya gränssnitten.

FAKTA
Doktorsavhandlingens titel: Facilitation Matters: A framework for instructor-led serious gaming. Tid och plats för avläggande av doktorsexamen: 2014-09-25 13:15, Högskolan i Skövde, Portalen, Insikte. Fakultetsopponent: Jonas Linderoth, Linnécentret for forskning om lärande (LinCS), Göteborgs Universitet
Publicering:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-9923

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera