Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2014

Fynd visar Antarktis äldsta landlevande däggdjur

I en artikel i forskningstidskriften Palaeontology presenteras nya fossilfynd av de äldsta antarktiska landlevande däggdjur som hittills hittats. Fynden visar att det fanns sydamerikanska hovdjur i Antarktis under den geologiska epoken paleocen (65–57 miljoner år sedan) och att de redan under tidig eocen (57–35 miljoner år sedan) var inhemska.

– Detta tyder på att det tidigare än vi trott fanns öppet hav som
separerade Antarktis och Sydamerika, säger Thomas Mörs, Enheten för
paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Artikeln i Palaeontology är ett resultat av Thomas Mörs forskningsprojekt Edens frusna lustgård – Paleogena däggdjur på Seymourön, Antarktis. Seymourön ligger öster om Antarktiska halvön och är det enda stället i Antarktis där fossila skikt från perioden paleogen finns öppet exponerade och relativt lättillgängliga. Under fältarbetet på Seymourön har forskarna finkammat jordytan och samlat in prover från fossilfyllda områden. Genom att undersöka mönster i däggdjurens biologiska mångfald går det att utvärdera det förändrade klimatet under paleogen.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och undersöker landlevande däggdjurs ursprung i Antarktis under paleogen och om spåren av dess biologiska mångfald återspeglar en drastisk nedkylning under denna period (65–30 miljoner år sedan). Fältarbetet i Antarktis har genomförts tillsammans med argentinska forskare och med stöd av Polarforskningssekretariatet.

FAKTA
Läs artikeln i Palaeontology: The oldest mammals from Antarctica, early Eocene of the La Meseta Formation, Seymour Island

Expeditionsblogg från Seymourön

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera