Artikel från VTI
15 september 2014

Bullerreducerande väg kan ersätta bullerplank

En helt ny typ av vägbeläggning, kallad PERS, har lagts på gamla E4 vid Sjögestad Motell, 15 kilometer väster om Linköping. Förhoppningen är att den ska reducera trafikbullret lika mycket som en bullerskärm och därmed kunna användas som ett alternativ till bullerskärmar.

Det är materialet i vägbeläggningen som gör den unik – volymmässigt består den till omkring 50 procent av små gummipartiklar från uttjänta bildäck. Gummipartiklarna blandas med mycket små stenar, till skillnad från vanliga beläggningar där ganska stora stenar ingår. Tillsammans ger det en slät och mjuk yta för däcken att rulla på. Ytan är porös och är därmed genomsläpplig för vatten eftersom minst 25 procent av volymen i beläggningen är luft. Materialet och dess egenskaper har gett beläggningen dess internationella namn PERS (Poroelastic road surface).

Provningar som gjorts i VTI:s laboratorier har visat att den nya beläggningstypen inte slits mer av dubbdäck än på vanlig asfaltsbeläggning. Provningarna visar också att gummibeläggningen nästan inte sprider några partiklar alls vilket är ett problem i städerna. En egenskap är att beläggningen är så mjuk att is inte "fastnar" vid frost eller underkylt regn. Frågan är nu hur länge beläggningen håller för tung trafik vilket forskarana hoppas få svar på med försöken på gamla E4.

– Vad gäller bullerspridningen är jag hittills nöjd med vad vi redan har sett. Nu ska mätningar göras men vid de lyssningsprov vi gjort vid motellet så verkar det som om det mesta av trafikbullret försvinner när bilarna kör på gummibeläggningen, säger Ulf Sandberg, forskningsledare på VTI.

Beläggningen är utvecklad och lagd som en del av ett europeiskt forskningsprojekt, PERSUADE (www.persuadeproject.eu), där VTI är en av de deltagande organisationerna. VTI har varit huvudansvarigt för utveckling av materialet, även om många forskare internationellt har varit inblandade. Projektet bygger egentligen till avsevärd del på tidigare forskning som VTI har utfört åt forskningsfinansiären Vinnova. Beläggningar som är varianter av samma idé provas samtidigt i Danmark och Belgien. Men svenska vägar måsta klara högre krav på grund av slitage från bland annat dubbdäck. Samtidigt vill vi ha samma bullerdämpning som i de andra länderna.

I Sjögestad provas två olika varianter. En som består av plattor som tillverkats enligt VTI:s specifikationer av ett tyskt företag och en variant som tillverkats i liten skala på plats. Om försöket lyckas är avsikten att produktion och utläggning i framtiden ska ske maskinellt, snabbare och med mycket högre precision.

Vid Sjögestad Motell ligger det en asfaltyta som är en konventionell typ av bullerreducerande asfalt, så kallad dränasfalt. Denna reducerar bullret bara en bråkdel av vad PERS kan göra men den finns där främst för att den skall medverka till att vatten som samlas kan rinna av ut mot vägkanten. Samtidigt så hindrar den snöplogar att skära ner i gummibeläggningarna och riva upp dem, på samma gång som man kan spara in på det dyrare gummibaserade materialet.

Projektet finansieras i huvudsak av EU-kommissionens sjunde ramprogram för forskning men VTI har även fått ett visst bidrag för provbeläggningarna ur en forskningsfond.

För mer information: Ulf Sandberg, forskningsledare VTI, 013-20 41 31. Andreas Schander, pressekreterare 013-20 42 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera