Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2014

Bristande konkurrens ger dyrare infrastruktur

Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen är ett problem som minskar konkurrensen och ökar kostnaderna i infrastrukturprojekt. VTI ska utreda hur utbrett problemet är och hur det påverkar.

Trafikverket som ansvarar för den statliga infrastrukturen i form av vägar och järnvägar, har målet att öka kostnadseffektiviteten med tre procent per år. Vägen dit går genom bättre upphandlingar och ökad konkurrens. Ett flertal studier har konstaterat att konkurrensen i anläggningssektorn är bristande, vilket kan bero på obalanserad budgivning.

– Det finns en utbredd uppfattning om att obalanserad budgivning är ett stort problem i anläggningsbranschen, men uppfattningen är inte välunderbyggd. Forskning om ämnet saknas, säger Johan Nyström, forskare på VTI.

Projektgruppen på VTI kommer därför dels att ta fram en modell för hur konkurrens påverkar ineffektiviteten med obalanserad budgivning och dels studera omfattningen av problemen när det gäller offentliga vägupphandlingar.

– Obalanserad budgivning förutsätter ett så kallat styckpriskontrakt (utförandeentreprenad), där de upphandlade mängderna, av exempelvis antal kantstolpar eller kubikmeter jord, ändras under projektets gång, säger Sofia Grahn Voorneveld, forskare på VTI.

Utförandeentreprenad är det vanligaste sättet att upphandla och vanligtvis vinner den entreprenör som ger det lägsta totalpriset. Obalanserad budgivning innebär att en entreprenör anpassar sina priser efter angiva kvantiteter i anbudsskedet för att under projektets gång kunna maximera vinsten. Det innebär att en annan entreprenör kanske skulle haft det bästa budet och upphandlaren får betala ett överpris.

Projektet finansieras av Konkurrensverket och ska vara klart i oktober 2015.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera