Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2014

Skånskt grundvatten är förorenat

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet. Elva skånska kommuner ingår i undersökningen.

Geologen Maria Åkesson har i sitt avhandlingsarbete undersökt förekomsten av bekämpningsmedel i grundvatten i Skåne. Hon har gått igenom gamla analysresultat och tagit fram nya mätdata, dels för att studera själva utbredningen av bekämpningsmedel, dels för att undersöka metoder som kan användas för att bedöma spridningsrisker.

– Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt när de väl nått grundvattnet, och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas, säger Maria Åkesson.

I undersökningen ingår elva skånska kommuner: Staffanstorp, Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn, Ystad, Perstorp, Skurup, Sjöbo, Örkelljunga, Tomelilla och Båstad. Resultaten av studien visar att bekämpningsmedel är frekvent förekommande i det skånska grundvattnet.

– Men vi vet fortfarande för lite om förekomsten för att kunna säga något om framtida kvalitetsproblem och eventuella hälsorisker, säger Maria Åkesson.

I sin forskning har Maria Åkesson också undersökt hur gammalt grundvattnet är på olika platser i Skåne, det vill säga hur lång tid det tar för vatten att transporteras från markytan ner till de nivåer i marken där dricksvatten hämtas. Grundvattnets ålder ger information som kan bidra till att bedöma generella föroreningsrisker. Datering av grundvatten är därmed av värde för att förebygga och hantera föroreningsproblem.

Maria Åkesson hoppas att hennes forskningsresultat kan främja dialogen med myndigheterna vad gäller att motivera och utforma en utökad och förbättrad grundvattenövervakning, och därmed också ett bättre grundvattenskydd.

– Det är anmärkningsvärt att vi i Sverige har en förhållandevis dålig kontroll över grundvattnet och dess kvalitet. Grundvattnet är en av våra absolut viktigaste naturresurser, och Sverige anses ju dessutom ofta gå i bräschen för miljöarbete generellt sett, säger Maria Åkesson.

FAKTA
Den 18 september, dagen före disputationen, arrangeras ett symposium som handlar om dricksvattenkvalitet i Sverige och EU. Symposiet hålls kl 14-16 i Pangea, Geocentrum II, Sölvegatan 12 i Lund. Journalister är välkomna att delta, men ombeds meddela arrangören Charlotte Sparrenbom (charlotte.sparrenbom@geol.lu.se) i förväg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera