Tema

Behovsstyrd ventilation testas i forskningsvilla

En villa blir nu plats för ett nytt forskningsprojekt där en metod för att behovsstyra ventilation ska tas fram. Forskningsvillan invigdes våren 2014 på SPs område i Borås.

Projektet ska identifiera reglertekniska parametrar och funktioner som säkerställer ett sunt inomhusklimat och samtidigt sänker ventilationsbehovet. Det sänker i sin tur uppvärmningsbehovet. Forskarna ska använda villan som ett laboratorium där komponenter och styrningar som utvecklas i projektet ska utvärderas.

Den nyligen beslutade ekodesignförordningen för ventilationsaggregat kommer att få stor inverkan på marknaden för dessa. Den premierar aggregat som är anpassade för behovsstyrd ventilation.

– Det är samtidigt inte klarlagt hur luftkvalitet ska mätas i bostäder så att ventilationen kan regleras mot det verkliga behovet utan att riskera att innemiljön försämras. Det hör till det som vi ska reda ut, säger Caroline Haglund Stignor, energiexpert på SP.

Energianvändning, inomhusklimat, komfort och funktion i forskningsvillan följs upp genom detaljerade mätningar av bland annat luftkvalitet och emissioner. Förutom mätningar och utvärderingar i forskningsvillan kommer andra systemkoncept att utvärderas och inomhusklimat mätas i ytterligare byggnader. Detta sker i samarbete med de företag som deltar i projektet.

Forskarna ska också vidareutveckla ekvationen för det nyckeltal som ligger till grund för energiklassningen till att bättre spegla verkliga svenska förhållanden över hela året.  Resultaten ska bli till en ny metod för beräkning av livscykelkostnader (LCC).

FAKTA
Energimyndigheten finansierar arbetet. Forskningsvillan är byggd
tillsammans med trähusföretaget Derome inom ramen för EU-projektet
NEED4B.

Behovsstyrd ventilation testas i forskningsvilla

 lästid ~ 1 min