Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 augusti 2014

Landsbygd eller stad – en ödesfråga för kineser

Född på landet eller i storstaden? För kineser avgör svaret om de har tillgång till välbetalt jobb, subventionerad sjukvård, god utbildning och socialförsäkringsförmåner. Nu visar en studie från Göteborgs universitet att drygt 100 miljoner landsbygdsbor lyckats både med att migrera till städerna och förändra sin folkbokföringsstatus och därmed sina liv.

Född på landet eller i storstaden? För kineser avgör svaret om de har tillgång till välbetalt jobb, subventionerad sjukvård, god utbildning och socialförsäkringsförmåner.

Nu visar en studie från Göteborgs universitet att drygt 100 miljoner landsbygdsbor lyckats både med att migrera till städerna och förändra sin folkbokföringsstatus och därmed sina liv.

De kallas för hukou-konvertiter; kinesiska migranter som lämnar landsbygden i hopp om ett bättre liv i staden. Tillsammans med doktor Deng Quheng, Chinese Academy of Social Sciences, är Björn Gustafsson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, en av de första forskarna i världen att studera denna grupp migranter.

– Vår studie identifierar 107 miljoner kinesiska före detta landsbygdsbor som inte bara lämnat landsbygden för att flytta in till staden. De har också lyckats få sin folkbokföringsstatus, hukou, ändrad till stadsbo. Dessa kineser lever nu ett helt annat liv jämfört med de som är kvar på landet, säger Björn Gustafsson.

– Särskilt de konvertiter som ändrat hukou-status innan de fyllt 25 år har visat klara sig mycket bra i städerna vad gäller sysselsättning och inkomst. Genomsnittligt har de till och med gått om de infödda stadsborna.

Men att byta hukou-status från landsbo till stadsbo är inte enkelt. Studien identifierar ett antal faktorer som bidrar till att chansen ökar. Att tillhöra den etniska majoriteten, att ha föräldrar med relativt hög utbildningsnivå och om föräldrarna har ett stort socialt kapital (är medlemmar i kommunistpartiet) är avgörande.

– Ytterligare två mekanismer för att byta hukou-status är att studera samt att rekryteras till kinesiska militären, Folkets befrielsearmé.

Den ökade migrationen från land till stad innebär en enorm utmaning för politiska beslutsfattare i Kina. Fler invånare i storstäderna leder till ökad bostadsbrist, trafikproblem och miljöförstöring. Detta tror Gustafsson är en av anledningarna till att Kinas beslutsfattare drar sig för att förändra hukou- systemet.

– Dagens hukou-system välkomnar sådana kinesiska migranter som är till stor ekonomisk fördel medan andra hålls utanför. Här finns likheter med den invandringspolitik som många industriländer tillämpar idag i andra delar av världen.

På landsbygden är konsekvensen av den ökade migrationen till städerna en annan.

– En majoritet av de landsbygdsbor som har en högskoleutbildning flyttar in till städerna. Det innebär en enorm så kallad brain drain. De redan missgynnade landsbygdsområdena töms på högutbildad arbetskraft till förmån för de mer utvecklade storstäderna, säger Gustafsson.

Resultatet av Björn Gustafsson and Deng Quheng’s forskningsstudie finns publicerad i The Journal of Contemporary China, Vol 23, No 88, 657-679; Journal of Contemporary China

Fakta om Hukou systemet
Hukou är namnet på det kinesiska folkbokföringssystem som infördes 1955 och vars modell har sitt ursprung i Sovjet. Innan hukou-systemet inrättades kunde Kinas invånare förflytta sig fritt i landet. Hukou-systemet registrerar invånare dels utifrån var de bor och dels om de är landsbygds- eller stadsbor.

Installationen av hukou-systemet innebär att landsbor och stadsbor ses som två olika folkgrupper. Detta speglas till stor del i de politiska beslut som tas i Kina.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera