Tema

Forskare undersöker medierapportering om skogsbranden

Kommunikationen kring den stora skogsbranden i Västmanland ska nu sättas under lupp. Det är forskare vid Mittuniversitetet som ska undersöka dels hur kommunikationssamordningen fungerade i skarpt läge, dels hur mediernas rapportering såg ut.

Flera forskare vid Mittuniversitetets forskningscenter Demicom ska under hösten ägna sig åt skogsbranden i Västmanland. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska de i två olika forskningsprojekt ta sig an uppgiften.

Professor Catrin Johansson och Emelie Bäck ska undersöka hur kommunikationen kring skogsbranden i Västmanland samordnades under krisens mest akuta fas. De kommer därför att studera de möten med flertalet berörda myndigheter som koordinerades av MSB i syfte att samordna kommunikationen till allmänheten. Resultatet sammanställs i en rapport som beräknas vara färdig i början av 2015.

– Vi kommer att identifiera både styrkor och svagheter i hanteringen av krisen, säger Catrin Johansson.

Samtidigt ska en annan forskargrupp, under ledning av professor Lars Nord, undersöka hur mediebevakningen av branden såg ut – både vad gäller traditionell nyhetsjournalistik i press, radio och tv, samt redaktionernas arbete med sociala medier i samband med branden. Studien kommer att baseras både på innehållsanalys och på intervjuer med journalister. Undersökningen ingår i projektet, Digkris, Den digitala kriskommunikationens villkor, och kommer att redovisas under 2015.

– Det är intressant att undersöka hur medierna värderar alla budskap och källor i sociala medier under en kris som denna, säger Lars Nord.

Forskare undersöker medierapportering om skogsbranden

 lästid ~ 1 min