Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 augusti 2014

Ett protein som påverkar diabetesutveckling hos möss är funnet

Proteinet STK25 medverkar i kroppens cellutveckling. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att proteinet även påverkar ämnesomsättningen, och kan visa att ökade nivåer av proteinet påskyndar diabetesutvecklingen hos möss.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har upptäckt ett protein som kan ingå i framtida behandlingar av sjukdomar orsakade av rubbad ämnesomsättning, till exempel typ 2-diabetes.

Doktoranden Emmelie Cansby kan i sin avhandling visa att när proteinet STK25 minskas i celler hos möss så förbättras ämnesomsättningen. Studierna visar också att möss som har högre proteinnivåer av STK25, och samtidigt äter en föda med mycket fett, i större utsträckning utvecklar diabetessymtom.

– Dagens diabetesbehandling har inte tillräcklig effekt, dessutom ger behandlingen biverkningar i form av lågt blodsocker, viktuppgång, ödem samt problem med mage och tarm. Det finns därför ett stort behov av nya mediciner mot typ 2-diabetes som kan komplettera dagens läkemedel, säger Emmelie Cansby.

Avhandlingens slutsats är att STK25-proteinet kan bli måltavla för ett helt nytt sätt att behandla diabetes.

– Förhoppningsvis kan läkemedel som hämmar STK25 vara en del av den framtida behandlingen av både diabetes och andra sjukdomar där ämnesomsättningen är påverkad, säger Emmelie Cansby.

FAKTA
Avhandlingen Regulation of metabolism and inflammation by two protein kinases – AMPK and STK25 försvaras vid en disputation den 5 september.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera