Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2014

Längre godståg kräver balansgång

Dagens förutsättningar för användning av längre tåg har utvärderats i ett demonstrationsförsök där ett 730 meter långt godståg kördes mellan Gävle och Malmö. Forskare på VTI konstaterar att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter, men att det finns organisatoriska hinder.

Det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter, men det finns organisatoriska hinder. Detta konstateras efter ett demonstrationsförsök rapporterat av VTI.

Dagens förutsättningar för användning av längre tåg har utvärderats i ett demonstrationsförsök inom ramen för ELVIS-projektet där ett 730 meter långt godståg kördes mellan Gävle och Malmö.  ELVIS-demonstrationsprojekt genomfördes av VTI (projektledare), Linköpings universitet, Trafikverket, Skogsindustrierna och fem skogsindustriföretag.

– En slutsats är att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter men att det finns organisatoriska hinder. Att köra längre tåg kan kräva någon form av uppoffring för systemet och dess aktörer, till exempel i form av längre restider för tågresenärer. Balansgången mellan olika för- och nackdelar är en central fråga, säger Inge Vierth projektledare och forskare på VTI.

För att utnyttja infrastrukturen effektivare föreslår projektgruppen att som en tillfällig åtgärd använda dedikerade kanaler för längre godståg i specifika korridorer där vissa investeringar i 750 meter långa mötesspår redan är gjorda. Tilldelningen av tåglägen i dessa kanaler kan göras i den ordinarie tilldelningsprocessen, men det skulle krävas ett åtagande av Trafikverket att fördela tåglägena flexibelt och effektivt.

– Diskussioner med företagen som ingår i projektet samt tidigare forskning visar att näringslivets transportkostnader per transporterat ton gods kan reduceras genom att använda längre godståg. Skalfördelarna kan dock bara utnyttjas om inte hela lokets dragkraft utnyttjas redan idag, säger Inge Vierth.

Trafikering av längre godståg i större omfattning kräver investeringar i mötesspår, förbi-gångspår, terminalspår med mera. De hittills genomförda kalkylerna för 750 meter långa tåg tyder på att investeringskostnaderna är relativt blygsamma och återbetalningstiden relativt kort. Grannländerna Danmark och Tyskland, som redan tillåter längre tåg än Sverige, planerar för ännu längre tåg. Sverige måste också anpassa sig till kravet att möjliggöra trafikeringen av minst 750 meter långa tåg till år 2030.

Detta är den andra rapporten i ELVIS-demonstrationsprojektet för längre och tyngre tåg, VTI rapport 828: Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö, skriven av Johanna Törnquist Krasemann (Linköpings universitet) samt Annelie Carlsson (VTI) och Inge Vierth (VTI).

Den första delrapporten är VTI notat 13-2013: Genomförda utredningar och försök med längre och tyngre tåg i Sverige av Ragnar Hedström.Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera