Tema

Fordonsforskning gynnas av ny testbana

Luleå tekniska universitet fick genomföra fordonstester på ny testbana utanför Borås. Den invigs senare i höst.

Forskningen inom kompetenscentret CASTT vid Luleå tekniska universitet gynnas av en helt ny testanläggning, AstaZero, mellan Borås och Göteborg. CASTT blev först ut, tillsammans med Volvo, att utföra tester på den världsunika anläggningen som invigs i höst. Testerna görs på asfaltbana och blir ett komplement till de vintertester som forskarna genomför i Norrbotten.

– AstaZero är en fantastisk anläggning som kommer att vara en viktig del i infrastrukturen i Sverige, och hela norra Europa, för testning av aktiv säkerhet. Anläggningen är viktig inte bara för fordonsindustrin utan i högsta grad även för forskningen, säger Peter Jeppsson, föreståndare för CASTT (Centre for Automotive Systems Technologies and Testing) vid Luleå tekniska universitet.

AstaZero är en helt ny anläggning för test av aktiva säkerhetssystem i fordon. Banorna består av en landsväg på över fem kilometer, en high speed area (HSA) i form av en cirkulär asfaltarea om 240 meter i diameter, en motorvägsdel samt en stadsdel med nio kvarter.

AstaZero invigs inte förrän den 21 augusti men redan nu har forskarna vid CASTT fått möjlighet att genomföra väggreppsmätningar och inledande fordonstester. Det gör att man kan prova hela sin testutrustning vid ett och samma tillfälle under bästa tänkbara förutsättningar.

– De stora ytorna och den fina asfalten på AstaZero är perfekta för testerna. Vi började med att genomföra mätningar av väggreppet på hela AstaZero-anläggningen. Dessa mätningar utgör ett viktigt underlag för oss och för många av de tester som kommer att genomföras på anläggningen framöver. Vi har tidigare gjort motsvarande mätningar på vintervägar. Mätningarna ger en kartbild av väggreppet, ungefär som en "terrängkarta", säger Johan Casselgren, Luleå tekniska universitet

Fordonsforskning gynnas av ny testbana

 lästid ~ 1 min