Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 augusti 2014

Åter ett svagt lingonår

Det ser ut att bli ont om lingon i år. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på klart sämre tillgång i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normalår.

Årets prognos pekar på en relativt sett mycket dålig tillgång på lingon i Norrland, med endast drygt hälften så mycket bär jämfört med medelvärdet för perioden 2003–2013 (se figur 1). I Svealand ser det ännu sämre ut, där prognosen tyder på att det endast kommer att finnas en femtedel av normaltillgången, faktiskt den sämsta tillgången sedan mätningarna började 2003 för denna del av landet. Bara i Götaland tycks tillgången på lingon kunna betecknas som normal. Prognosen baseras som vanligt på uppgifter från Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker.

Bärtätheten varierar mycket och generellt sett är den mycket större i Norrlands och Svealands lingonskogar än i Götalands. Sett till antalet bär per kvadratmeter, så blir det ändå dubbelt så många lingon i Norrland och Svealand, jämfört med Götaland

– Den svaga tillgången på lingon i Götaland kan delvis förklaras med att lingonriset i viss utsträckning har drabbats av samma vinterskador som blåbärsriset. Längre norrut har vi dock ingen bra förklaring, säger Ola Langvall, vid Asa försökspark, som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s skogliga försöksparker.

Mängden bär i skogarna påverkas av vädret och andra händelser under ett helt år, från det att blomanlagen bildas på sommaren tills de mognar nästa sommar. Därför är det svårt att avgöra vilka vädersituationer eller andra händelser som leder till sådan här missväxt.

Om årets blåbärstillgång

SLU:s prognos av årets tillgång på blåbär, som presenterades i början av juli, pekade på ett ganska bra år i Norrland men klart sämre än normalt i Svealand och Götaland. Med mer tillgänglig information och framför allt fler provytor med mogna blåbär, konstaterar SLU nu att prognosen pekade på en något bättre tillgång än vad som blivit fallet. De nya beräkningarna påvisar mellan 10 och 25 procent färre blåbär än det förväntade, med störst skillnad i Norra Norrland.

– Troligen har den långvariga torkan i juli medfört färre och till storleken mindre mogna blåbär jämfört med mer normala väderförhållanden under juli, menar Göran Kempe. Särskilt i Norrland, där blåbären mognar under juli, inverkar detta negativt på blåbärsskörden.

Enligt Ola Langvall varierar dock storleken på blåbären mer än normalt:

– Särskilt i Svealand har blåbären blivit små på grund av den torra sommaren. Där behöver man plocka många fler bär för att få ihop ett kilo och då kan det bli jobbigt att plocka.

Men även om lingonen redan börjat mogna på sina håll, kan man med fördel fortfarande gå ut och plocka blåbär, särskilt i de trakter där det finns gott om dem och de är stora nog!


Arbetet med bärprognoser är en del av program Skog inom SLU:s miljöanalys.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera