Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 juli 2014

Dubbelt så många överlever hjärtstopp

Forskning vid Malmö högskola visar att benersättningsmaterial kan påskynda nedbrytningsprocessen om ett tandimplantat infekteras.

Antalet personer som lever 30 dagar efter ett hjärtstopp som har inträffat utanför sjukhuset har mer än fördubblats de senaste tjugo åren.

– Vi tror att den viktigaste orsaken är att fler ingripanden görs av vanligt folk. Det beror på den massutbildning inom hjärt- och lungräddning som har genomförts ute i samhället. På det viset har alla fyra länkarna i överlevnadskedjan efter ett plötsligt oväntat hjärtstopp förbättrats, säger Johan Herlitz, professor i Prehospital Akutsjukvård på Högskolan i Borås. 

De fyra länkarna är: Tidigt larm, tidig start av hjärt- och lungräddning, att tidigt behandla med hjärtstartare och vård efter hjärtstopp. 
– Hjärtstopp utanför sjuhusen är lika mycket kommunens problem som sjukvårdens. Därför har man satsat på att utbilda allmänheten i hur man räddar varandra. Nu är folk medvetna på ett annat sätt än tidigare. I praktiken innebär detta att idag räddas ca 500 människor årligen till livet efter att ha drabbats av ett plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhusets väggar. 

Resultaten framkommer i artikeln “Improved outcome in Sweden after out-of-hospital cardiac arrest and possible association with improvements in every link in the chain of survival” skriven av Anneli Strömsöe, Leif Svensson, Åsa B. Axelsson, Andreas Claesson, Katarina E. Göransson, Per Nordberg och Johan Herlitz. Artikeln utgör en del av Anneli Strömsöes doktorsavhandling där Johan Herlitz är huvudhandledare. 

Artikeln är nu publicerad i European Heart Journal som är den ledande tidskriften i Europa för forskning som berör hjärtsjukdomar. Slutsatsen har de kunnat formulera genom att analysera data i det register som Johan Herlitz är ansvarig för och som han tillsammans med Stig Holmberg var med och startade 1990 – The Swedish Cardiac Arrest Register. 

 – Detta är kanske den viktigaste artikeln som jag har varit med om att skriva under de nära 40 år som jag har arbetat med klinisk forskning. 
– Artikeln speglar inte bara frukten av ett långsiktigt, målmedvetet arbete utan också hur ett samarbete mellan sjukvården och kommuninvånarna kan utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Något liknande har mig veterligen aldrig tidigare påvisats i vårt land, säger Johan Herlitz. 

Fakta The Swedish Cardiac Arrest Register 
Detta är ett svenskt kvalitetsregister där alla fall av hjärtstopp i Sverige, där hjärt- och lungräddning påbörjats, kartläggs. Syftet med ett kvalitetsregister är att kontinuerligt följa upp en verksamhet i sjukvården för att i första hand finna svaga länkar och förhoppningsvis eliminera dessa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera