Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2014

Trafikbuller farligt för hälsan – lösningar finns för täta städer

Trafikbuller är det näst största miljöproblemet i EU, enligt WHO. Efter luftföroreningar är buller det som påverkar hälsan mest. Men lagstiftningen kring buller är otillräcklig. En ny rapport visar hur bullrets negativa hälsoeffekter skulle kunna minska. Många lösningar passar bäst i täta städer.

De flesta av oss är inte medvetna om att bilar utvändigt idag bullrar lika mycket som de gjorde för 40 år sedan. De tunga fordonen har däremot blivit något tystare. Antalet bullerexponerade i våra städer är fortsatt högt. Trafikbuller kopplas idag samman med stressrelaterade hälsoproblem som stroke och hjärtsjukdomar.

– Under senare år har det vetenskapliga underlaget för bedömningen breddats väsentligt. Men lagstiftningen för att skydda boende för ohälsosamma bullernivåer är helt otillräcklig, säger Tor Kihlman, professor emeritus i teknisk akustisk vid Chalmers.

I höstas var Tor Kihlman och Wolfgang Kropp initiativtagare till att internationella experter från bilindustri, universitet och myndigheter samlades i Innsbruck för att diskutera tekniska möjligheter att åstadkomma bättre stadsmiljöer. 

Någon enkel teknisk lösning som kan lösa trafikbullerproblemen finns inte – varken när det gäller bullerkällor eller att hindra oljudet från att nå öronen. För att åstadkomma förbättringar krävs samordnade åtgärder från alla involverade, men sådan samordning av åtgärder saknas idag. Ansvarsfördelningen är oklar, menar Tor Kihlman.

– Många av de åtgärder som behövs går utmärkt att genomföra i täta städer. De ligger ofta i linje med vad som krävs för att tackla klimatförändringarna. Här finns alltså dubbla vinster att peka på, säger Tor Kihlman och nämner tre exempel: upphandling av tyst kollektivtrafik, lägre hastigheter och att genom god stadsplanering använda byggnader som effektiva bullerskärmar.

Den nya rapporten beskriver vilka första steg som behövs, politiskt, för att samhället ska röra sig mot väsentligt reducerade hälsoeffekter förorsakade av trafikbuller.

– Vägtrafikbullerproblemen kan inte få en tillfredsställande lösning enbart genom åtgärder vid ljudkällan, inte med den teknik vi kan förutse komma. Därför täcker rapporten också åtgärder i planering och byggande. Men dagens metoder för att mäta och beskriva bulleremissionerna är inte heller tillräckliga eller lämpliga sett från de boendes situation, säger Tor Kihlman.

Läs rapporten: Quieter cities of the future, Lessening the severe health effects of traffic noise in cities by emission reductions

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera