Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2014

Sverigedemokraternas inflytande på kommuners flyktingmottagande

Under de senaste åren har mycket forskning bedrivits kring invandringskritiska partiers väljarframgångar runt om i Europa. Forskningen har däremot hitintills inte entydigt kunnat belägga om dessa partier faktiskt lyckas nå något sakpolitiskt inflytande. I en ny studie aktualiseras dock frågan om Sverigedemokraterna har haft något inflytande på de svenska kommunernas flyktingmottagning.

I studien, genomförd av Niklas Bolin, Gustav Lidén och Jon Nyhlén, universitetslektorer i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, visas att flyktingmottagandet generellt sett är lägre i de kommuner där Sverigedemokraterna intar en vågmästarposition mellan de två etablerade politiska blocken.

Studien tar hänsyn till en rad faktorer som kan antas påverka nivån av flyktingmottande. Men även med hänsyn taget till sådant som arbetslöshetsnivåer, tillgång till bostäder inom allmännyttan, nivån av invandring samt de etablerade partiernas inställning till flyktingmottagande, kvarstår sambandet.

Resultaten visar vidare att även om nivån av flyktingmottagande generellt sett är lägre i moderatledda kommuner jämfört med Socialdemokratiskt ledda kommuner är inte Sverigedemokraternas inflytande beroende av om det finns ett vänster- eller högerstyre i kommunen.

Studiens resultat är intressanta då det går att konstatera att på nationell nivå har ett blocköverskridande samarbete mellan regeringen och Miljöpartiet gjort att migrationspolitiken liberaliserats. Denna överenskommelse är bl.a. ett resultat av att dessa partier uttryckligen velat stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. Denna studie pekar alltså på att den lokala nivån i det här avseendet kan skilja sig åt från den nationella nivån.

Resultaten från den publicerade studien kommer att tas vidare i flera steg. Nästa steg är att undersöka på vilket sätt som Sverigedemokraternas inflytande uppstår. Det vill säga, hur det kommer sig att de etablerade partierna väljer att besluta om lägre nivåer av flyktingmottagande när Sverigedemokraterna innehar en vågmästarposition.

Länk till studien: Do Anti-immigration Parties Matter? The Case of the Sweden Democrats and Local Refugee Policy.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera