Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2014

Plantor kan rena jord och rädda liv

Arsenik är ett av de mest förekommande ämnena i jordskorpan och finns överallt i naturen. Det är också extremt giftigt för oss människor och långvarig exponering kan leda till många allvarliga sjukdomar. Forskare i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har nu gjort nya framsteg och tagit fram en helt ny typ av planta som kan suga upp och lagra arsenik – i sina rötter.

I Sydostasien exponeras cirka 500 miljoner människor dagligen för arsenik, antingen genom att dricka förorenat vatten eller genom att äta grödor odlade på arsenikförgiftad odlingsmark.  Även i andra delar av världen, inklusive Sverige, har arsenik i marken blivit ett problem som skapar mycket oro. Långvarig exponering av arsenik kan leda till olika hudsjukdomar, olika former av cancer, diabetes, fertilitetsstörningar och försämrad leverfunktion.

– Det som är revolutionerande i vår forskning är att vi har tagit fram en planta som lagrar arsenik i sina rötter, vilket gör att de ätbara delarna av plantan är helt ofarliga för människan och blir fullt dugliga livsmedel till människor i utsatta delar av världen, säger Noor Nahar, doktorand i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

Det huvudsakliga målet för forskningen som bedrivs vid Högskolan i Skövde är alltså att eliminera eller minska arsenikansamling i livsmedel och i vår miljö. På vissa delar av jorden är marken idag så förgiftad att den måste renas. De giftiga rötterna som blir över sorterar man sedan bort och den arsenik som finns i dem går vidare till industrin, så att det uppstår ett renande kretslopp med hållbarhetsfokus.

– Man kan jämföra våra genombrott i den här forskningen med det ”gyllene riset” som utvecklades under 1990-talet som ett biståndsprojekt för att hjälpa barn i Asien och Afrika. Det var ett ris där man bland annat tillsatte betakaroten och järn till riset för att råda bot på den A-vitaminbrist med blindhet som följd som drabbade många barn i utsatta fattiga områden, säger Abul Mandal, professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

FAKTA
Noor Nahar, som just doktorerat i molekylärbiologi har utfört sin forskning på en tobaksplanta med lyckat resultat. Nästa steg är nu att ta forskningen vidare till odlingsgrödor av socioekonomisk betydelse, som till exempel ris och vete. Forskningen vid Högskolan i Skövde är finansierad av FORMAS och SIDA. Livsmedel som är fria från arsenik eller har ett väsentligt reducerat arsenikinnehåll skulle kunna skydda miljontals människor runtom i världen från matbaserad arsenikförgiftning och dess dödliga konsekvenser.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera