Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2014

Med miljöfokus på bilindustrin

Olika angreppsätt krävs för att utveckla radikala innovationer inom bilindustrin och det gäller särskilt miljöinnovationer. Nya miljöregler kommer i framtiden att driva på den processen. Det visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet där biltillverkare som SAAB Automobile och Volvo Cars särskilt studerats.

– Nya produkter och innovationer med miljöfokus inom bilindustrin går trögt och behöver utmanas och ifrågasättas, säger Åsa Kastensson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Hon har i sin doktorsavhandling utforskat vad som hindrar och vad som möjliggör att bilindustrin utvecklar och lyckas implementera ny miljöteknologi i sina framtida produkter. I hennes forskning har kvalitativa studier genomförts vid SAAB Automobile, Volvo Cars och lättviktsprojektet SåNätt. Dessutom har hon själv mångårig erfarenhet av arbete inom bilindustrin. I avhandlingen konstateras bland annat att bilindustrin är fast i olika slags etablerade system.

– Det handlar om system som härrör från massproduktion, dominerande synsätt för design och en stegvis och trög utvecklingsprocess som behöver omprövas, säger hon.

Åsa Kastensson har i sin forskning studerat litteratur om innovationer och miljöutmaningar och bland annat kunnat konstatera att företagen saknar metoder, verktyg och processer.

– De behövs för att ”läsa av” marknaden och för att de ska hitta möjligheter bortom sina existerande affärer.

Introduktion av nya produkter är nödvändigt för att klara den miljöutmaning vi står inför och för att klara konkurrensen i branschen vilket särskilt gäller miljöinnovationer.

– Ett starkt skäl till att ha ett miljöfokus i produktutvecklingen är att kraven på miljöhänsyn kommer att öka i takt med att reglerna skärps, säger Åsa Kastensson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera