Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2014

Höga dödssiffror trots oförändrat antal konflikter

Förra året var 33 konflikter aktiva, vilket är en ökning med en (1) sedan 2012. Det visar data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Siffran har varit stabil det senaste decenniet. Antalet stridsrelaterade dödsoffer har dock ökat under de senaste åren och två av fem stridsrelaterade dödsoffer 2012 dog i Syrien.

Detta beskrivs av fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP) i en artikel som snart publiceras i Journal of Peace Research. 33 konflikter som orsakade minst 25 stridsrelaterade dödsoffer var aktiva 2013. Antalet aktiva konflikter världen över har varit relativt stabilt under de senaste tio åren, och har pendlat mellan 31 och 37. Jämfört med perioden direkt efter kalla krigets slut, när mer än 50 konflikter var aktiva, så har väpnade konflikter minskat med nästan 40 procent. Konflikter som orsakar minst 1000 dödsoffer under ett år, vilka definiera som krig, har gått från 15 i början av 1990-talet till sju 2013, vilket är en minskning med mer än 50 procent.

Det totala antalet människor som dör i väpnade konflikter varierar kraftigt från ett år till ett annat och domineras av några få mycket blodiga krig. Syrien är ett uppenbart exempel.

– Det är i stort kriget i Syrien som förklarar den höga siffran stridsrelaterade dödsoffer 2012, säger Lotta Themnér, projektledare i UCDP. Inte sedan kriget mellan Etiopien och Eritrea 1999-2001 så har vi sett en så pass blodig konflikt.   

Från 2005 och framåt har dödstalet i konflikter ökat sakta men säkert och detta är drivet av de största krigen. De beräknade 14 700 dödsoffren i Syrien 2012 utgjorde 40 procent av det totala antalet, som var knappt 38 000. UCDP väljer att inte publicera några siffror för 2013 på grund av bristen på trovärdiga källor och pålitlig information angående kriget i Syrien. Det är första gången detta har hänt.

En mer positiv nyhet är att sex fredsavtal skrevs under 2013, vilket är en ökning med två sedan året innan.

– Det internationella samfundet har inte lyckats få ner antalet konflikter till en än lägre nivå, säger Peter Wallensteen, Program Director i UCDP. Detta beror delvis på meningsskiljaktigheter mellan väst och Ryssland om några nyckelkonflikter. Mönstret antyder dock att samarbete ändå finns i vissa konflikter och det bidrar till fortsatta fredsprocesser.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera