Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2014

Att börja första klass

Att gå från förskoleklass till första klass är en av livets stora övergångar. Förväntan och glädje över att växa och bli stor blandas med insikter om en tillvaro med mindre lek och mera krav.

1998 ändrades skolans läroplan och lekskolan, ”lekis”, försvann till förmån för förskoleklass. Det är en frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskolans pedagogik med lek och skapande ska dock fortfarande vara i fokus.

– Men barnen upplever förskolan som någonting mitt emellan förskola och grundskola, ”mellanklass kan man kalla det”, som ett av barnen som jag intervjuat säger, säger Lina Lago, doktorand vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet.

Hon har undersökt övergången från förskoleklass till årskurs ett för att undersöka hur barnen ser på processen. Olika tidsaspekter är viktiga för att förstå övergången, dåtid, nutid och framtid, i synnerhet framtiden. Lärare och elever pratar om vad som kommer att hända, hur det kommer att bli.

– Barnen är införstådda med att förskoleklassen handlar om att de ska ”förberedas” för en annan typ av tillvaro i framtiden. Att de ska lära sig saker under förskoleklassåret som de måste kunna i skolan, säger Lina Lago.

I klasserna där Lina Lago gjorde sina deltagande observationer fanns barn som av olika skäl avvek i ålder, till exempel för att de fått gå om förskoleklass.

– Det gjorde att de andra barnen var extra medvetna om att det inte var säkert att man ”klarade” övergången till första klass. De visste att för att få börja första klass måste man kunna prata bra svenska, följa regler och sitta still. En pojke jämförde det med ett plattformsspel, där man måste klara av en bana, innan man fick tillträde till nästa.

Själva övergången mellan förskola och skola markeras sedan oftast väldigt tydligt. Barnen gör vissa test i slutet av vårterminen för att summera vad de kan, skolavslutningen firas med pompa och ståt och barnen får ett diplom för avklarad förskoleklass. Oftast känner barnen glädje och förväntan inför att få börja skolan.

– Men det är också tydligt att de redan ser på skolan som någonting jobbigare, allvarligare och svårare. De ska sitta still, lära sig saker, arbeta med ”tråkigare” saker, säger Lina Lago.

Det är förställningar som kommer från lärare och omgivning.

– Jag tror att alla har mycket att vinna på att istället försöka förmedla och förstärka förställningen om skolan som rolig och åtråvärd.

Lina Lago disputerade den 28 maj med avhandlingen ”Mellan klass kan man kalla det”. Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera